Fictief vak Schooldocumenten

Graag willen we opnieuw het fictieve vak ‘_Schooldocumenten’ in Somtoday onder uw aandacht brengen. 
Onder de ‘Jaarbijlagen’ kunt u (en kunnen onze leerlingen) de volgende documenten terug vinden:
de e-mailadressen van de docenten 
de PTA’s 
de schoolregels
overzicht van de dagopeningen
gedeelde informatie van ouderavonden
etc.
 
Kortom, alle documenten die we graag achter een wachtwoord hebben voor ouders en leerlingen. Vroeger hadden deze bestanden een plaats op leerling- en ouderweb. Voor ouders en leerlingen ziet dit er als volgt uit: