Themamorgen vwo-6

Opnieuw is er met de leerlingen uit het examenjaar vwo nagedacht over de start van een nieuwe periode in hun schoolloopbaan onder het thema Straks student, en dan? 
 
Waar in de maand november de themaochtend meer een bezinnend karakter had, is er op de laatstgehouden themaochtend van 7 maart juist aandacht besteed aan de praktische kant van studeren en alle vragen die dat met zich mee kan brengen.
 
De leerlingen hebben uit het aanbod van vijf verschillende workshops een tweetal onderwerpen moeten kiezen:
  • Onder leiding van mevrouw Haak heeft een drietal studentenverenigingen van zich laten horen. Leden van de CSFR, DC en Solidamentum hebben de verschillen en overeenkomsten duidelijk weten te maken en hun activiteiten toegelicht, zodat de leerlingen de meerwaarde van het lidmaatschap in de studententijd is voorgehouden.
  • Door mevrouw Parren van stichting De Verre Bergen is er een workshop financiën verzorgd. Hoewel de nieuwe opzet en de reikwijdte van de studiefinanciering nog niet duidelijk is, blijft het van belang om op een verantwoorde wijze uit te komen met het inkomen, ook in een tijd van studeren.
  • Mevrouw Herrera heeft vragen rond het plannen van een tussenjaar besproken. Op welke manier kan dat van betekenis zijn in je leven? Tegelijk is aandacht besteed aan de vraag in hoeverre het traject van de EH hierin van betekenis kan zijn.
  • Door het stellen van diverse vragen aan oud-leerlingen (een zestal derdejaars studenten) heeft meneer Kooijman in een forumgesprek belangrijke ervaringen in de eerste studiejaren kunnen delen met de nieuwe generatie. Hierbij zijn tal van thema’s gepasseerd zoals voltijd en deeltijd, op kamers en thuiswonend, zelfstudie en college, JV en studentenvereniging, overeenkomsten en verschillen met de Guido, studietempo en zelfstandigheid, confrontatie en vreemdelingschap, hard studeren en genieten.
  • Onder leiding van meneer De Korte hebben leerlingen een vervolg gegeven aan de bezinning op de betekenis van het geloof. Wat betekent dit concreet als je leerling, als je student bent? Hoe kun je weten wat Gods weg is als het gaat om studie- en beroepskeuze? Wat doe je als je spanning ervaart tussen wat je gelooft en wat je op de universiteit hoort? Over dergelijke vragen is met elkaar doorgesproken in de workshop student en geloof.
We zien terug op een fijne en leerzame themaochtend. We hopen en bidden, dat onze examenkandidaten met zegen examen zullen doen, en in geloof en met enthousiasme in het najaar kunnen starten met een mooie vervolgopleiding in het Hoger Onderwijs. We wensen elkaar in voorspoed èn bij tegenslag - ook als er veel vragen kunnen zijn over de weg die de Heere met ons gaat - van harte toe, dat we ons allen geborgen mogen weten in Gods Liefde.