Programma laatste schoolweken cursus 2021-2022 en start nieuwe cursus 2022-2023

Eindtoetsen
23 juni: studieverlof
24 t/m 30 juni: eindtoetsen
1 juli: inhaaltoetsen

4 juli:

 

leerlingen die toetsen willen inzien (van 09.00
tot 09.15 uur moeten dit uiterlijk op 1 juli via
de mail aan de betreffende docenten doorgeven


Jaarsluiting en inleveren huurboeken
De jaarsluiting met de leerlingen wordt gehouden op vrijdag 1 juli in de aula. Hiervoor gelden de volgende tijden:

09.00 uur: klassen 1h en 2h
10.00 uur: klassen 1a, 2a, 1ato, 1to en 2to
11.00 uur: klassen 1m, 2m en 3m
12.00 uur: klassen 4v en 5v  
13.00 uur: klassen 4h
14.00 uur: klassen 3h, 3a, 3ato en 3gto
Aansluitend aan de jaarsluiting moeten de leerlingen persoonlijk alle huurboeken inleveren. Leerlingen uit de klassen 3h, 3a, 3ato en 3gto moeten tevens hun kluissleutel inleveren.
 
Overgangsvergaderingen
De overgangsvergaderingen vinden plaats op 5 en 6 juli. Op de dag van de vergadering belt de mentor naar huis in geval van niet bevorderen of niet zondermeer bevorderen. 
Op dinsdag 5 juli wordt vóór 17.00 uur gebeld voor de desbetreffende leerlingen uit de leerjaren 1, 2 en 3. 
Op woensdag 6 juli wordt vóór 17.00 uur gebeld voor de desbetreffende leerlingen uit de leerjaren 4 en 5.
 
Spreekuur directie                                                                                                                             
Op donderdag 7 juli van 18.30 tot 19.30 uur kunnen ouders directieleden spreken. Vooraf opgeven is verplicht; dit kan telefonisch of via de e-mail bij de adjunct-directeur, uiterlijk op 6 juli om 23.00 uur. Op dit spreekuur kunnen ouders ook een heroverweging van de bevorderingsbeslissing aanvragen. Dit kan echter alleen als er sprake is van gezichtspunten die in de overgangsvergadering nog niet bekend waren. 
 
Rapporten
De rapporten worden in week 27 naar huis gestuurd.
 
Opening nieuwe cursus
De opening van de nieuwe cursus vindt plaats op maandag 22 augustus 2022 in de Petrakerk van de Gereformeerde Gemeente in Hendrik-Ido-Ambacht (Kerkstraat 10). Deze bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot circa 21.00 uur. Alle leerlingen en hun ouders worden hartelijk uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. 
 
Klassenindeling nieuwe cursus 
De definitieve klassenindeling is zichtbaar vanaf 22 augustus 9.00 uur.
Verzoeken om overplaatsingen kunnen voor die tijd niet worden ingediend. 
 
Eerste lesdag
De brugklasleerlingen en de leerlingen uit mavo 3, havo 4 en vwo 4 worden op dinsdag 23 augustus op school verwacht voor een introductiedag.
Voor de introductiedag gelden de volgende tijden:
 
Brugklassen: 08.30 – 16.00 uur
mavo 3: 09.00 – 15.45 uur
havo 4: 11.30 – 17.00 uur
vwo 4: 09.00 – 16.00 uur

Alle overige leerlingen worden op woensdag 24 augustus om 08.30 uur op school verwacht.

Voor al het bovenstaande geldt: Deo volente.