Prachtige producten tijdens presentatie profielwerkstukken

Vierdejaars leerlingen van de gemengde leerweg presenteerden op 6 april jl. hun profielwerkstukken in de aula.

12.00 uur
De spanning in de aula stijgt. Aan de expositie wordt de laatste hand gelegd. Twee uur vóór de komst van ouders, docenten en andere belangstellenden wordt er nog druk gewerkt aan de laatste details.

13.30 uur
Alles staat klaar. De werkstukken waar onze leerlingen maanden aan gewerkt hebben staan mooi opgesteld in de aula. Er is een prachtige foodtruck, er staat een zelfgemaakte stoel, een hefinstallatie, een spel waarmee Nederlands geleerd kan worden en nog veel meer. Voor de school draait een V8-Scania als onderdeel van een presentatie warm. Docenten kijken tevreden en verwachtingsvol rond. De eerste gasten komen aan en halen hun gebakje. Er hangt een feestelijke sfeer.

14.30 uur
De aula bruist en is vol met belangstellenden. Leerlingen presenteren met verve hun producten. Aan de hand van een poster vertellen ze over het maakproces. Onze gasten lopen geïnteresseerd de presentaties langs en vragen zich af welke groep de publieksprijs verdient. Lastige vragen worden niet uit de weg gegaan: ‘Wat is het verschil dan tussen een V6-motor en een V8-motor’? ‘Op welke schaal is jullie Tiny House gemaakt’? ‘Welke brutowinstmarge hanteren jullie?’ Omdat de theorie als basis diende voor het eindproduct, werd hier adequaat antwoord op gegeven.

16.00 uur
De laatste gasten nemen afscheid. Trots en voldaan beginnen we met opruimen. We kijken terug op een geweldige middag, waarin we hebben kunnen zien wat onze leerlingen in huis hebben.