Jaarverslag 2021

Het jaarverslag van onze scholen over het jaar 2021 is gereed en is hier te raadplegen.

Het jaar 2021 was een jaar dat nog in hoge mate beheerst werd door de gevolgen van de coronacrisis. Deze onvoorziene omstandigheden leidden tot een onverwacht hoog resultaat. De achtergronden hiervan en verdere toelichting op de ontwikkelingen betreffende het jaar kunt u in het jaarverslag vinden. We zijn danken de Heere voor de financiële stabiliteit van onze scholen, maar bovenal voor het onderwijs dat vorig jaar – ondanks de moeilijke coronaomstandigheden – doorgang mocht vinden.

College van bestuur

R. Toes
L.S. van Wezel