De klas verruild voor …

Om feeling te houden met wat er zich op de werkvloer afspeelt, is het personeel van Beroepencollege De Swaef een dag in de praktijk aan de slag gegaan. Voor de één begon de dag om 05.30 uur in de cabine van een vrachtwagen, de ander trok een witte jas aan om zorg te gaan verlenen en weer een ander klikte haar helm dicht om de bouwplaats op te lopen.

Deze dag heeft eraan bijgedragen dat onze vakkennis op peil blijft en dat we een beeld hebben van wat er van onze leerlingen wordt verwacht op het gebied van kennis en vaardigheden. Ook stelden we ons de vraag hoe een christen zou kunnen functioneren binnen de omgeving waarin de stage gelopen werd.

We kijken terug op een waardevolle dag. We hebben er vertrouwen in dat de ervaring die we hebben opgedaan de leerlingen ten goede zal komen.