Afsluiting schooljaar 2021-2022              

Met betrekking tot de afsluiting van dit cursusjaar vindt u o.a. belangrijke informatie over de toetsperiode, activiteitenweek, overgangsvergaderingen, het inleveren van het boekenpakket en de jaarsluiting.

Toetsperiode en activiteitenweek II
De tentamenperiode voor klas 3vmbo-gt start op donderdag 16 juni. Voor klas 3 vmbo-bk beginnen de tentamens op dinsdag 21 juni. Dit geldt ook voor de afsluitende toetsperiode voor de overige klassen. Op maandag 20 juni hebben alle leerlingen studieverlof.
Aansluitend is er voor alle klassen de tweede activiteitenweek tot en met vrijdag 1 juli.
Inhaaltoetsen worden afgenomen op maandagmorgen 4 juli om 8.30 uur.
Roosters voor tentamens, de toetsweek en activiteitenweek zijn via SOMtoday zichtbaar.  
Leerlingen kunnen de gemaakte toetsen inzien op dinsdag 5 juli in overleg met de betreffende docenten.

Overgangsvergaderingen
De overgangsvergaderingen vinden plaats op maandag 4 en dinsdag 5 juli. Er is afgesproken, dat er op deze dag na afloop van de vergaderingen door de mentor gebeld zal worden naar de ouders van de leerlingen, die niet bevorderd kunnen worden. Ook als uw kind een advies krijgt, dat afwijkt van de prognose, kunt u een telefoontje verwachten.
De docentenvergadering kan een advies geven om over te stappen naar een andere stream of dezelfde klas een jaar over te doen. Voor u als ouders is er op zo’n moment een belangrijke afweging te maken.

Telefonisch spreekuur
Nadere toelichting op de bevorderingsbeslissing kunt u verkrijgen bij de teamcoördinator van uw kind op donderdag 7 juli van 10.30 tot 12.00 uur.

Kluisjes
De leerlingen van de derde klassen havo en vwo, de vierde klassen vmbo en eventueel andere (PrO-) leerlingen die onze school verlaten, moeten hun kluissleutel uiterlijk woensdag 6 juli inleveren bij de administratie. De overige leerlingen behouden hun kluisjes, maar zijn wel verplicht deze leeg te maken in verband met de schoonmaak.

Boekenpakket
Van onze facilitaire dienst voor de schoolboeken, VanDijk.nl, ontvangt u (en uw kind) een mail met een lijst voor de in te leveren boeken. De boeken die daarop vermeld staan, moeten met een print van deze lijst persoonlijk bij de medewerkers van VanDijk.nl worden ingeleverd: compleet, in goede staat, ongekaft en op volgorde van de lijst. De boeken worden dan gescand met de barcode die op de inleverlijst is aangegeven. Het spreekt vanzelf, dat de leerlingen de boeken vervoeren in een stevige schooltas. Wilt u ervoor zorgen dat thuis kaftpapier en losse blaadjes al verwijderd zijn? Na inlevering van de boeken krijgt u een bevestigingsmail.
Verlies of beschadiging van de boeken komt voor rekening van ouder(s)/verzorger(s). Medewerkers van VanDijk.nl beoordelen de schade. Als er ernstige schade of verlies wordt geconstateerd ontvangt u hiervoor een factuur.

Op woensdag 6 juli voorafgaande aan de jaarsluitingen moeten de boeken worden ingeleverd. De inlevertijden zijn als volgt:

  • klas 4bk1, 4bk2, 4gt1, 4gt2 en 4gt3: 9.00 uur
  • klas 1bk1, 1bk2, 1gt1 en 1gt2: 10.00 uur (jaarsluiting om 10.30 uur)
  • klas 1h1, 1h2, 1h3, 1v1 en 1v2: 10.30 uur (jaarsluiting om 11.00 uur)
  • klas 2bk1, 2bk2, 2gt1 en 2gt2: 11.00 uur (jaarsluiting om 11.30 uur)
  • klas 2h1, 2h2, 2ha1 en 2ag1: 11.30 uur (jaarsluiting om 12.00 uur)
  • klas 3bk1, 3bk2, 3gt1, 3gt2, 3gt3 en 3gt4: 13.00 uur (jaarsluiting om 13.30 uur)
  • klas 3h1, 3h2, 3ha1 en 3ag1: 13.30 uur (jaarsluiting om 14.00 uur)

De boekenpakketten moeten worden ingeleverd bij een van de innamepunten van VanDijk.nl in de Binnenstraat. 
Schipperskinderen kunnen in overleg met de administratie hun schoolboeken (inclusief de inleverlijst) inleveren.

Jaarsluiting en rapportuitreiking
6 juli is een gewone schooldag, waarop de gebruikelijke regels gelden ook voor wat betreft kleding.
Na het inleveren van de boeken zijn er de jaarsluitingen onder leiding van de mentoren op de hierboven vermelde tijden. Op de informatieborden wordt aangekondigd in welke lokalen de diverse klassen verwacht worden.
De leerlingen krijgen hun rapport uitgereikt. Tevens kunnen ze afscheid nemen van hun mentor. Alle leerlingen -uitgezonderd PrO- worden verwacht. Rapporten worden niet aan andere leerlingen meegegeven. Leerlingen die om geldige redenen absent zijn, kunnen op maandag 11 of dinsdag 12 juli het rapport op school komen ophalen. Schipperskinderen kunnen hun rapport op laten sturen. Zij dienen hiervoor een geadresseerde en gefrankeerde envelop (waarde 2) in te leveren bij de administratie.

De jaarsluiting voor het Praktijkonderwijs is op vrijdag 1 juli om 12.00 uur.