Extra uitdaging

Ben jij een cheeta?

De cheeta is het snelste dier op aarde. Hij kan in de vrije natuur een snelheid van wel 120 km per uur bereiken. Maar in een dierentuin zien we daar niets van terug. De cheeta is lui geworden, want hij hoeft geen moeite te doen om zijn prooi te bemachtigen; voedsel krijgt hij toch wel. Sommige leerlingen kunnen net zo gaan leven als cheeta’s in een dierentuin. Ze hoeven zich op school nauwelijks in te spannen om goede resultaten te behalen. En misschien weten ze na verloop van tijd niet meer hoe dat moet of gaan ze twijfelen of ze het nog wel aankunnen om inspanning te leveren voor een bijzonder resultaat.

Sommige leerlingen hebben zeer veel talent en toch hebben ze extra uitdaging nodig om recht te doen aan hun intellectuele capaciteiten.

Hoe kunnen we op de Guido de Brès een bijdrage leveren aan het sociaal-emotioneel welbevinden van deze leerlingen en tegelijkertijd op adequate wijze inspelen op de intellectuele behoeften van de hoogbegaafde/meerbegaafde leerling op onze school? GenialiTijd is een werkgroep die juist deze leerlingen wil uitdagen om zich te verdiepen in nieuwe onderwerpen; leerlingen worden aangemoedigd te ‘graven’ naar nieuwe kennis en vaardigheden om zo, soms op een andere manier, uitgedaagd te worden.

Doelstellingen

Om de leerlingen te kunnen begeleiden voor wie bovengenoemde eigenschappen van toepassing zijn, hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd:

 1. Sociaal vaardiger worden
  Hoe kan een leerling dit ontwikkelen, welke stappen kan hij nemen om te leren samenwerken met anderen
   
 2. Leervaardigheden en doorzettingsvermogen vergroten
  Leerlingen voor wie de leerstof weinig uitdagend is, zijn niet gewend  om hun tanden ergens in te zetten. Dit kan tot gevolg hebben dat leerlingen gemakzuchtig worden.
  Leerlingen moeten accepteren dat ‘leren’ ‘geleerd’ moet worden.
 1. Het verhogen van de extrinsieke motivatie en eventueel de intrinsieke motivatie
  We hopen dit te kunnen bereiken door leerlingen bezig te laten zijn met hun eigen interessegebied.
   
 2. Het verhogen van zelfvertrouwen in eigen capaciteiten
  Hoogbegaafde leerlingen kunnen weinig zelfvertrouwen ontwikkelen wanneer blijkt dat ze in het reguliere onderwijs niet altijd goed presteren, waardoor ze onzeker worden over hun functioneren op school. Door bezig te zijn met onderwerpen die hen interesseren en op een ‘eigen’ manier hiermee bezig kunnen zijn, zal hun zelfvertrouwen in eigen capaciteiten groeien.
   

Wat gebeurt er in de onderbouw?

In de onderbouw bieden we extra uitdaging door het project GenialiTijd: 

 • Jaarlijks worden de leerlingen uit vwo onderbouw uitgenodigd om deel te nemen aan GenialiTijd als ze na periode 1 gemiddeld over alle vakken een 8,0 of hoger staan. Als er sprake is van onderpresteerders met hoogbegaafdheid verloopt aanmelding altijd via het ZAT (ZorgAdviesTeam). In dit geval is het gevraagde cijferbeeld niet van toepassing.
 • De leerlingen gaan in groepjes met een zelf gekozen onderwerp binnen het thema aan de slag. Ze doorlopen een hele onderzoekcyclus van het  wetenschappelijk model en zo zetten ze de eerste stappen in het doen van wetenschappelijk onderzoek.
 • Voor de tweede en derde klassen hebben we een project in samenwerking met de Erasmus Universiteit in Rotterdam: Het Erasmus Science Programme.
  Dit project wordt behalve door onze werkgroep, mede begeleid (gedurende  20 weken), door studenten van de Erasmus Universiteit. De leerlingen maken al vroeg kennis met een wetenschappelijke manier van denken en onderzoek doen.
 • De reguliere uren in het rooster komen te vervallen, behalve als er  overhoringen/repetities zijn.

 

Wat gebeurt er in de bovenbouw?

Voor leerlingen in de bovenbouw zijn er diverse extra uitdagingen/mogelijkheden om hun talenten te verrijken en recht te doen aan hun intelligentie:

1. Activiteiten die binnen en door de school worden georganiseerd

 • de mogelijkheid van bijles geven aan een medeleerling in een vak waar de leerling in uitblinkt; de leerling krijgt daarvoor betaald.
 • er kunnen extra vakken gevolgd worden, zowel voor exactelingen als talenknobbels, nl. wiskunde D, Chinees, Spaans en muziek.
 • daarnaast kan een 2e c.q. 3e vak gekozen worden in de vrije ruimte van het vakkenpakket.
 • leerlingen uit vwo 5 en vwo 6 kunnen deelnemen aan een masterclass van Wartburg Academie waar ze een certificaat voor krijgen.
 • voor leerlingen die goed van de tongriem zijn gesneden, is er een debatclub.
 • een leerling die gemiddeld >8,0 op het vwo-diploma haalt, krijgt het predicaat cum laude.
 • leerlingen die >7,5 staan op hun examen kunnen lid worden van de Socrates Honour Society.
 • leerlingen hebben de mogelijkheid het C.A.E.(Cambridge Advanced Exam) te behalen.
 • er is een speciaal project voor leerlingen die in vwo 4 na het eerste half jaar >7,5 gemiddeld staan op hun rapport.

  2. Activiteiten buiten de  school: