Winkeltje "Daily Bread" 

Het is alweer een jaar geleden dat we het winkeltje zijn gaan runnen door leerlingen. In het afgelopen jaar is er veel op poten gezet en zijn er veel leermomenten geweest. Het afgelopen jaar zijn we gestart met 4 enthousiaste leerlingen uit 5a, later zijn er daar nog 2 leerlingen bijgekomen. Deze leerlingen hebben hun beste beentje voorgezet en er iets moois van gemaakt. Daarbij zijn ook wat verkeerde inschattingen geweest, zeker als we kijken naar een flink aantal producten wat over datum ging en wat weggegeven is. Daarnaast is er in het afgelopen jaar een omzet gedraaid van ruim €2400,-. We zijn begonnen met een lening van school van zo’n €1200,-, waarvan we ondertussen al ruim €800,- hebben afbetaald.

 

Dit cursusjaar zijn we verder gegaan met het ontwikkelen van “Daily bread” en zijn er een 5-tal nieuwe leidinggevende in het winkeltje werkzaam. Verder is er binnen de sectie economie nagedacht hoe we “Daily bread” meer kunnen integreren in het vak. We willen dit jaar een pilot draaien met het integreren van de PO opdracht van 3m bij “Daily bread”. Dit betekent dat de leerlingen uit 3m met het vak economie als verkoopmedewerker zullen meedraaien in een aantal pauzes. De leerlingen met het profiel economie zullen ook een aantal opdrachten moeten maken. Op deze manier hopen we dat “Daily bread”, nog meer een initiatief wordt van de leerlingen.

 

In het afgelopen jaar zijn er ook wat meer vakoverstijgende stappen gezet, zo is er een samenwerking ontstaan met het vak ICT, waar ze meehelpen aan het ontwerpen van een LED-paneel, om de acties van de week op te publiceren. We hopen dat het uiteindelijk een breed project wordt, waarbij de leerlingen het voortouw nemen.

 

Het komend jaar worden de leidinggevenden van “Daily bread” door de schoolleiding uitgedaagd om na te denken over gezondheid en duurzaamheid. De leerlingen moeten doelen stellen m.b.t. deze thema’s en dit gaan uitwerken. Dit vraagt van de leerlingen dat ze over deze thema’s nadenken en kijken waar er bijvoorbeeld verbeterpunten zijn.