Week van de procestechniek 2020

In januari hebben we, met de leerlingen die in leerjaar 2 het profiel Produceren, Installeren & Energie (PIE) volgen, opnieuw deelgenomen aan de Week van de Procestechniek.

Tijdens een voorbereidingsles hebben we besproken wat procestechniek is en hebben we kennisgemaakt met enkele beroepen in de procestechniek. Met name in de rol van de onderhoudsmonteur herkennen de leerlingen allerlei werkzaamheden die ze tijdens de lessen MijnBeroep PIE ook tegenkomen. Tenslotte hebben we ons voorbereid op de excursie door te onderzoeken hoe een destillatietoren op een olieraffinaderij werkt.

De excursie op 20 januari bestond uit drie onderdelen. We hebben eerst een bezoek gebracht aan het Educatief Informatiecentrum Mainport in Rozenburg. Op de expositie hebben de leerlingen d.m.v. serious gaming kennisgemaakt met verschillende werkzaamheden die bij bedrijven in de Rotterdamse haven worden uitgevoerd. In het scheikundelab hebben we vervolgens onze eigen haargel geproduceerd.
Vervolgens zijn we per bus vertrokken naar de RDM-campus, het voormalige bedrijfsterrein van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij. Tegenwoordig is dit een onderwijslocatie waar uiteenlopende technische opleidingen te vinden zijn. Op deze campus is ook een heuse training plant (oefenfabriek) te vinden. Hier hebben de leerlingen als flensmonteur verschillende reparaties uitgevoerd.
Het laatste onderdeel van de dag was een rondrit op het terrein van de raffinaderij van Shell, waar zich tientallen verschillende fabrieken bevinden die evenzoveel producten produceren.