Vacatures in bestuur Stichting Materiële Steun

We zijn als Wartburg College zeer dankbaar voor het bestaan van de Stichting Materiële Steun.
Deze stichting

  • ondersteunt onder voorwaarden gezinnen die – ondanks de kosten – bewust kiezen voor reformatorisch onderwijs door een bijdrage te leveren in de kosten van vervoer;
  • draagt bij aan de kosten van de opleiding van docenten om hun onderwijsbevoegdheid te halen en hen te verankeren in het reformatorisch gedachtengoed (cursus godsdienstige en pedagogische vorming);
  • draagt bij aan de kosten van het opstellen van het bijbelrooster en van het meegeven van een Bijbel of dagboek aan examenkandidaten bij het verlaten van de school.

In het bestuur van deze stichting komen er binnenkort vacatures. Het bestuur zoekt ouders die hiervoor tijd willen vrijmaken.
Profielschets:

  • belijdend lid zijn van één van de binnen het Wartburg College participerende kerken;
  • betrokken zijn op het Wartburg College;
  • oog hebben voor en dienstbaar zijn aan de naaste;
  • belang hechten aan de continuïteit van reformatorisch voortgezet onderwijs;
  • financieel inzicht is een pre.

De werkzaamheden bestaan uit het bijwonen van enkele vergaderingen per jaar, die met name in het teken staan van de vraag hoe de stichting het Wartburg College kan ondersteunen, het vaststellen van de begroting en jaarrekening, en overige projecten waarover het oordeel van het bestuur wordt gevraagd. Als lid van het bestuur neemt u deel aan de besluitvorming.

Heeft u interesse, dan kunt u dit kenbaar maken via het mailadres info@wartburg.nl. De voorzitter van het bestuur van de stichting zal dan contact met u opnemen.