Terugblik Tweedaagse

De school was 30 en 31 oktober gesloten in verband de tweedaagse studiebijeenkomst van het personeel die werd gehouden in het voormalige klooster ‘De Beukenhof’ te Biezenmortel. Het thema was ‘Verworteling in de traditie en openheid naar de samenleving’.Het accent van de eerste dag lag op het eerste gedeelte van het thema. Wat is traditie en in welke traditie staan wij? De professoren P. van Geest en W. van Vlastuin hebben ons grondig ingewijd in dat deel van het thema. De heer Van Geest ging met name in op de waarde van traditie. Ds. Van Vlastuin ging in op de gereformeerde traditie. In zijn onlangs verschenen boek Katholiek vandaag. Een gesprek over katholiciteit  gaat hij daar uitvoeriger op in. Beiden stonden dezelfde dag met een gezamenlijk interview in het Reformatorisch Dagblad. De moeite waard!
Voor onze collega’s, maar ook voor onze leerlingen is het belangrijk dat zij kennis hebben van de traditie en beseffen in welke traditie dat zij staan: de Bijbelse traditie, de traditie van de Oude Kerk, de Reformatie en Nadere Reformatie. Onze oud-docent Bart Jan Spruyt schreef in het RD van 2 december: ‘Het komt nu aan op traditie en vorming: om het herontdekken en doorgeven van het ware, goed en schone dat ons is overgeleverd’. Voor ons als personeel en voor onze leerlingen geldt dat wij stevig verworteld moeten zijn in de eigen traditie. Anders laten wij ons gemakkelijk meevoeren met de stroom van deze tijd en kunnen wij niet verantwoord staan in de moderne samenleving.
‘s Middags verschoof voorzichtig het accent voor de  meeste workshops naar het tweede gedeelte van het thema: burgerschap. Dat is het thema waaraan de overheid waarde hecht. Het is wel de vraag vanuit welke visie die belangstelling komt. Voor ons is burgerschap van wezenlijke betekenis, maar dat willen wij wel blijvend invullen met de waarden die ons overgeleverd zijn vanuit onze traditie.
Dinsdagmorgen sprak mevrouw Van der Kooij van Verus. Zij liet ons als personeel zien wat burgerschap inhoudt, welke domeinen daar deel van uitmaken en welke factoren van invloed zijn op burgerschap. Het liefst zou de overheid zien dat burgerschap hét middel is om liberale waarden verder gestalte te geven in de samenleving. We zijn gewaarschuwd. Tegelijkertijd kunnen onze leerlingen als christen van grote betekenis zijn in onze samenleving. Daar ligt voor ons een belangrijke opdracht. Dialogisch competente leerlingen zijn nodig. Dat betekent dat zij de morele en publieke taal dienen te beheersen om de dialoog in de samenleving aan te gaan. Een boom zonder wortels ligt na één zucht wind om.
Wij kunnen terugzien op een zeer waardevolle tweedaagse studiebijeenkomst. De directie en de onderwijscommissie ontfermen zich nu over de opbrengsten en houden zich bezig met de vertaling naar de hedendaagse praktijk.