Telefoon

De mobiele telefoon is een praktisch communicatiemiddel. Daar is iedereen het over eens. De mobiele telefoon dreigt ook het leven van ouderen en jongeren te gaan beheersen. Wij lijden allen aan die kwaal. Toch is het binnen onze school wel verstandig enige regels te stellen aan het gebruik. De school is ten slotte een onderwijsinstelling met een verantwoord pedagogisch klimaat. Hopelijk hebt u begrip voor het feit dat wij vanuit die optiek regels moeten stellen.

Op de verdiepingen moet de telefoon uitstaan en niet zichtbaar zijn. Blijkt dat niet het geval te zijn in het lokaal, dan is een leerling de telefoon een week kwijt. Als een leerling op de gang de telefoon gebruikt of zichtbaar heeft, dan kan hij of zij aan het einde van de dag de telefoon ophalen.

Alleen op de begane grond en het plein is de telefoon toegestaan (geen filmpjes en muziek).

Sommige leerlingen hebben hun telefoon nodig voor het bijbaantje of voor andere dringende sociale contacten. Dat is een reden te meer om de regels van school te respecteren.

drs. P.A. Zevenbergen,
directeur