Techniekhal De Swaef-Hoornbeeck: de ideale verbinding tussen VMBO en MBO!

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de realisatie van een plan om op het terrein van locatie De Swaef een Techniekhal te bouwen waarin we samen met het Hoornbeeck techniekonderwijs geven. Het doel is dat onze leerlingen door deze samenwerking een nog betere doorstroommogelijkheid krijgen en dat ons onderwijs verder wordt versterkt. De goede contacten met onze MBO-collega’s van het Hoornbeeck College maakt deze samenwerking mogelijk. Door deze bundeling van krachten kunnen we ons onderwijs op het Beroepencollege verder versterken. En dat is nodig, want er is veel vraag naar technische vakmensen!

We hopen binnenkort met u meer informatie te delen over de voortgang van deze samenwerking. Het doel is dat de Techniekhal in het schooljaar 2019-2020 in gebruik kan worden genomen.