Studiekeuzeworkshops EUR 5 vwo

LOB is inmiddels een – naar wij hopen – bekende afkorting van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding: alle activiteiten die vanuit het decanaat worden aangeboden om bewust bezig te zijn met het kiezen van een profiel, studie en/of beroep. Omdat voor veel leerlingen op het VWO de beroepspraktijk nog ver in de toekomst ligt en omdat het voor veel opleidingen op academisch niveau nog niet zo eenvoudig is een directe lijn naar een beroep te trekken, is de studiekeuze voor met name de breed geïnteresseerde en theoretische VWO-er een lastige uitdaging. Eén van de LOB-activiteiten die daarbij tot grote steun kan zijn, is het uitstekende initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam namelijk de studiekeuzeworkshops.

Dit intensieve programma is bedoeld voor leerlingen uit vwo-5 die zich nog breed in de oriëntatiefase van de studiekeuze bevinden: Door enerzijds meer over zichzelf en hun manier van kiezen te leren (zelfbeeldverheldering/talentherkenning) en anderzijds de focus te leggen op de inhoudelijke kant van het studieaanbod (horizonverruiming), zijn ook zij gaandeweg steeds beter in staat de vraag te beantwoorden welke studies er bij hen passen.

Het programma van de studiekeuzeworkshops is verdeeld over twee dagdelen. Gedurende twee uur op het eerste dagdeel wordt er met name gekeken naar de persoonlijke kant van kiezen. Deze workshop vindt plaats op de eigen school. Op de tweede dag volgen de leerlingen op de Erasmus Universiteit een drietal voorlichtingen van díe bachelors die het dichtst bij hun interesse liggen.

In de afgelopen periode hebben ongeveer 25 leerlingen aan de studiekeuzeworkshops deelgenomen. Gezien de reacties betreft het een gewaardeerde en zeer zinvolle activiteit binnen LOB op de Guido. De leerlingen hebben in verreweg de meeste gevallen een duidelijke voortgang geboekt in dit lastige keuzeproces en kunnen de komende maanden gericht gaan meelopen en proefstuderen, zodat in het examenjaar bij leven en welzijn de laatste puntjes op de i kunnen worden gezet.

Zo mag én de leerling die er al lang van overtuigd is wat hij of zij zal gaan studeren én de leerling die worstelt met onzekerheid, vooruitzien naar de toekomst in het vertrouwen dat de Heere onze goede God en Schepper van ons leven de weg zal wijzen.