Start cursusjaar 2019-2020

Openingsbijeenkomst
De nieuwe cursus wordt begonnen met een openingsbijeenkomst op maandagavond 2 september om 19.30 uur in de Julianakerk aan de Mauritsweg 286/hoek Krispijnseweg te Dordrecht. Alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) worden hartelijk uitgenodigd! Voor een goed verloop van deze avond is het gewenst dat de leerlingen in de kerk zoveel mogelijk bij hun ouders plaatsnemen. Tegelijkertijd worden er ook voor de andere locaties openingsbijeenkomsten gehouden. Wanneer u op meer dan één locatie kinderen hebt, kunt u zelf een keuze maken.

Introductiedag
Op dinsdag 3 september hebben bijna alle leerlingen een introductiedag.
De leerlingen van PrO klas 1 hebben dit van 8.25-12.30 uur. De overige klassen van PrO hebben hun gewone lessen.
De leerlingen van vmbo, havo en vwo moeten deze introductiedag op verschillende tijden en locaties aanwezig zijn. Zie daarvoor meer informatie in deze nieuwsbrief.

Op deze dag krijgen de leerlingen hun rooster en definitieve klassenlijst mee. Nieuw instromende leerlingen krijgen deze dag ook een kluissleutel.

Voor alle klassen geldt vanaf woensdag 4 september het gewone lesrooster. Het individuele rooster is voor de leerlingen vanaf maandag 2 september, 9.00 uur te raadplegen via het leerlingenweb!

Vmbo-bovenbouw
Eén van de activiteiten voor het maken van het rooster is de clustering in de bovenbouw van het vmbo. Dat heeft te maken met het vakkenpakket, dat het resultaat is van een lang keuzeproces. Bij het bekend worden van het rooster bereiken ons meerdere verzoeken om van klas te mogen wisselen. In verreweg de meeste gevallen kunnen dergelijke verzoeken roostertechnisch niet gehonoreerd worden. Verzoeken, die ons na woensdag 4 september bereiken, worden niet meer in behandeling genomen.

Boekenpakket (vmbo, havo en vwo)
Aan het begin van de zomervakantie ontvangt u per mail een brief met informatie over het boekenpakket en een overzicht van de schoolkosten. Daar staat o.a. in dat uw kind in het bezit dient te zijn van een eigen rekenmachine (Casio fx-82 serie).
De boekenpakketten worden uiterlijk in de laatste vakantieweek bij u thuis bezorgd. Na verzending door VanDijk.nl ontvangt u een mail met bevestiging hiervan. Via Track & Trace kunt u het pakket online volgen.
Het is heel belangrijk om te controleren of het boekenpakket compleet is en in goede staat verkeert.

Marnix-plenda/leerlingenagenda/planner
De leerlingen van de eerste klas gebruiken een plenda. Dat is een combinatie van een agenda en een planner. Als school verstrekken we deze zgn. Marnix-plenda. Aan u wordt een bijdrage gevraagd van € 12.
De leerlingen van de klassen 2, 3 en 4 kunnen een Marnix-plenda via school aanschaffen of ze kopen zelf een eigen papieren agenda of planner. Deze mag niet in strijd zijn met de identiteit van onze school. Zij zijn verplicht het huiswerk hierin op te schrijven en de docenten om het tijdens de les (digitaal) te noteren. U kunt dus als ouder(s)/verzorger(s) het huiswerk blijven volgen.

Tag kopiëren/printen
Voor een speciale tag om snel te kunnen kopiëren en printen is een klein bedrag opgenomen in de ouderbijdrage voor de leerlingen van de eerste klas (excl. PrO).
Aan het begin van het nieuwe cursusjaar krijgen deze leerlingen een tag uitgereikt. Nadat die geactiveerd is, hoeven zij alleen nog deze tag te gebruiken om te kunnen kopiëren en printen. Ze moeten deze tag dus wel altijd bij zich hebben.
Leerlingen die een OV-chipkaart hebben, kunnen die ook gebruiken in plaats van een tag. De € 3 die betaald is voor de tag kan dan omgezet worden voor kopieer-  en printtegoed. De OV-chipkaart moeten ze dan wel altijd bij zich hebben.