Programma laatste schoolweken cursus 2020/2021 en start nieuwe cursus 

Eindtoetsen

1 juli: studieverlof
2 t/m 8 juli: eindtoetsen
9 juli: inhaaltoetsen
12 juli: van 09.00 tot 09.15 uur mogen leerlingen
  de gemaakte toetsen inzien

 

Jaarsluiting en inleveren huurboeken
De jaarsluiting met de leerlingen wordt gehouden op vrijdag 9 juli door de mentoren in lokalen. De leerlingen ontvangen het lokalenrooster. Hiervoor gelden de volgende tijden:
09.00 uur: klassen 1m, 2m en 3m
10.00 uur: klassen 4h
11.00 uur: klassen 4v en 5v 
12.00 uur: klassen 1h en 2h
13.00 uur: klassen 1a, 2a, 1ato, 2ato, 1gto en 2gto 
14.00 uur: klassen 3h, 3a, 3to en 3gto
Aansluitend aan de jaarsluiting moeten de leerlingen persoonlijk alle huurboeken inleveren. De leerlingen die de Guido de Brès gaan verlaten en de leerlingen uit de klassen 3h, 3a, 3ato en 3gto moeten tevens hun kluissleutel inleveren. Dat geldt ook voor een eventuele liftdruppel. Indien er geen kluissleutel kan worden overhandigd, zal er € 7,50 contant betaald moeten worden. Pinnen is helaas niet mogelijk.

Overgangsvergaderingen
De overgangsvergaderingen vinden plaats op 13 en 14 juli. Op de dag van de vergadering belt de mentor naar huis in geval van niet bevorderen of niet zondermeer bevorderen. 
Op dinsdag 13 juli wordt vóór 17.00 uur gebeld voor de desbetreffende havo en vwo leerlingen uit de leerjaren 1, 2 en 3. 
Op woensdag 14 juli wordt vóór 17.00 uur gebeld voor de desbetreffende havo en vwo leerlingen uit de leerjaren 4, 5 en de mavo leerlingen (leerjaar 1, 2 en 3).

Spreekuur directie                                                                                                                             
Op donderdag 15 juli van 18.30 tot 19.30 uur kunnen ouders directieleden spreken. Vooraf opgeven is verplicht; dit kan telefonisch of via de e-mail bij de adjunct-directeur, uiterlijk op 14 juli om 23.00 uur. 

Rapporten
De rapporten worden in week van 12 t/m 16 juli naar huis gestuurd.

Opening nieuwe cursus
De opening van de nieuwe cursus vindt plaats op maandag 30 augustus 2021 in de Petrakerk (kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente) in Hendrik Ido Ambacht (Kerkstraat 10). Deze bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot circa 21.00 uur. Op dit moment is nog niet duidelijk wie deze bijeenkomst kunnen bijwonen. U ontvangt hierover op een later moment meer informatie. 

Klassenindeling nieuwe cursus 
De definitieve klassenindeling is zichtbaar vanaf 30 augustus 9.00 uur.
Verzoeken om overplaatsingen kunnen voor die tijd niet worden ingediend. 

Eerste lesdag
De brugklasleerlingen worden op dinsdag 31 augustus op school verwacht voor een introductieprogramma van vijf uur. De eerste groepen beginnen om 08.30 uur en de laatste groepen zijn om 15.00 uur klaar.
De ouders krijgen voor het eind van de vakantie het definitieve programma per mail toegestuurd.
Alle overige leerlingen worden op woensdag 1 september om 08.30 uur op school verwacht.

Voor al het bovenstaande geldt: Deo volente.