Presentaties profielwerkstukken 5 havo en 6 vwo

Het blijft bijzonder en verrassend om te zien waarmee leerlingen op de proppen komen als ze een onderzoek of ontwerp helemaal zelf mogen bedenken en uitvoeren. Dát is precies de kans die examenleerlingen Havo en Vwo krijgen bij het profielwerkstuk (PWS).

Op dinsdagavond 13 maart 2018 presenteerden 138 teams in 38 lokalen hun profielwerkstuk voor familie, vrienden en belangstellenden. De onderwerpen waren zeer uiteenlopend; van een onderzoek naar apocriefe en pseudepigrafische geschriften tot het ontwerpen van een robot die de kwaliteit van een grasmat kan controleren en rapporteren. 

Dit jaar werden er ook opvallend veel onderzoeken gedaan die te maken hebben met politiek! Zo werd onder andere onderzoek gedaan naar ‘de erfenis van Pim Fortuyn’, ‘beïnvloedingstactieken van Trump’, ‘politieke partij Denk’, ‘politiek gedrag en mediaprofilering’, ‘stemgedrag onder jongeren’, ‘de geschiedenis van de PVV’ en ‘populisme in de gemeentepolitiek’.
Ongetwijfeld zullen de landelijke verkiezingen van 2017 voor aantal leerlingen aanleiding zijn geweest zich op een politiek onderwerp te richten!

Het publiek krijgt na afloop van de presentatie gelegenheid om vragen te stellen, waarbij uit de antwoorden blijkt dat de leerlingen over nog veel meer kennis beschikken dan ze in hun presentatie van dertig minuten konden opnemen. Wat een expertise hebben deze leerlingen opgebouwd in het gekozen onderwerp, prachtig om te zien.