Practicums DNA

Om ook met de nieuwe technieken rond DNA in aanraking te komen bieden wij op onze school 3 lessen aan voor klas 6-vwo. In de eerste les voerden de leerlingen een practicum uit met DNA fingerprinting. Hierbij onderzochten zij een fictieve misdadiger op zijn DNA met DNA elektroforese. In de tweede les verzorgden twee Wageningse studenten een mobiel practicum 'prenataal onderzoek bij planten' op onze school. Bij dit practicum werden enkele eigenschappen van planten met behulp van een DNA kopieermachine (PCR) en elektroforese onderzocht. In de laatste les gaan de leerlingen werken met bacteriën, waarbij ze een nieuw gen (fluoresecentiegen) gaan inbouwen in een bacterie (ggo). Slechts enkele scholen in ons land mogen dit laatste experiment uitvoeren i.v.m. het hebben van een vergunning om met deze bacteriën onder veilige omstandigheden te mogen werken. 

#toekomstgericht