Ontdek-lessen op donderdag 5 november

Om leerlingen van groep 8 aan het begin van het traject van schoolkeuze en schooladviezen kennis te laten maken met het voortgezet onderwijs organiseren wij als Wartburg College, locatie Guido de Brès de Ontdek-lessen. D.V. donderdag 5 november 2020 willen wij uw kind de mogelijkheid bieden om een dagdeel deze ontdek-lessen bij ons te volgen. Deze twee dagdelen (van 08:45 – 12.00 uur en van 12.30 – 15.40 uur) bestaan elk uit  vier lessen van veertig minuten. Het gaat om een eerste kennismaking met een andere school, andere vakken, andere gang van zaken en wellicht dat leerlingen zich ook meer bewust worden van wat ze willen en aankunnen. De lessen worden op verschillende niveaus gegeven, te weten: mavo, havo en vwo en tto. De tto-leerlingen zullen zoveel als mogelijk in één groep geplaatst worden. 

Het doel van de Ontdek-lessen is om als Guido de Brès te kunnen bijdragen aan een stukje bewustwording van de leerlingen uit groep acht. We willen ze daarnaast graag een realistisch beeld geven van onze locatie Guido de Brès. Verder hopen we hierdoor de we de mogelijke kloof tussen groep acht van de basisschool en de brugklas van het voortgezet onderwijs te verkleinen.

Wilt u uw zoon of dochter deze mogelijkheid bieden, dan kunt u, in overleg met de groepsleerkracht, uw kind tot uiterlijk D.V. 7 oktober 2020 via e-mail opgeven via administratieguido@wartburg.nl. U krijgt dan een link doorgemaild, waar u de benodigde gegevens kunt invullen.

We zien uit naar de komst van u en uw (pleeg)kind.

Met vriendelijke groet,

A.J. Dekker, adjunct-directeur havo onderbouw
S. Souër-Kroes, adjunct-directeur mavo 
A. Visser, adjunct-directeur vwo-tto onderbouw