Onderweg naar school

De start van het schooljaar is al weer maanden geleden. De reis naar school behoort voor velen tot de dagelijkse routines. Op school is daar in de afgelopen maanden aandacht voor geweest.

Aan het begin van het schooljaar zijn in de brugklassen verkeerssituaties in de buurt van onze school besproken. Twee gastdocenten kwamen dat aan de hand van foto’s doen. Op een interactieve manier werden stellingen behandeld over de gevaren en het eigen verkeersgedrag. De dode hoek bij vrachtwagens, fietsverlichting en smartphonegebruik kwamen ook aan de orde, evenals de mogelijke boetekosten.

In de andere klassen is het thema toen tijdens het startmoment ook door de mentoren behandeld. Zij hebben, evenals de brugklasmentoren, benadrukt dat wij als christenen ons ook zo behoren te gedragen, dus ook in het verkeer. Laten we de ander niet tot ergernis zijn, jezelf en anderen niet in gevaar brengen en de (verkeers)regels opvolgen, maar bovenal: dat door jouw gedrag Gods Naam niet gelasterd wordt. Eind september is daar via een mail uw aandacht nog een keer voor gevraagd.

  

Tijdens de tweede schoolweek werden leerlingen in pauzes en tussenuren (coronaproof) bevraagd op het verkeersgedrag door mensen van Totally Traffic. Het ging met name om de gevaren van telefoongebruik onderweg. In de aula discussieerden leerlingen over diverse stellingen of deden een quiz. Ze ervoeren tijdens een spel op een iPad dat je veel minder in de gaten hebt op de fiets als je afgeleid wordt. Op deze wijze zijn de leerlingen van het belang om ‘mono’ te rijden bewust gemaakt.

Inmiddels zijn we volop in de wintertijd. Het wordt later licht en eerder donker. Daarbij is zien en gezien worden van groot belang in het verkeer. Door de corona-omstandigheden kon de fietsverlichtingsreparatieactie zoals we die de afgelopen twee jaar kenden, dit jaar niet doorgaan. Wilt u daarom de verlichting samen met uw (pleeg)kind(eren) nog eens nalopen en ook het verkeersgedrag nog eens bespreken? Ook op school zullen wij er aandacht aan blijven besteden.

Op de (fiets)routes naar school vonden en vinden op diverse plaatsen werkzaamheden plaats. Dat geldt voor de Rijksstraatweg in Ridderkerk, direct ten oosten van de Lagendijk. De werkzaamheden betreffen het vervangen van damwanden langs de fietspaden aan beide zijden van de weg. Het fietsverkeer wordt omgeleid via de Waaldijk en er moeten gevaarlijke oversteken gemaakt worden. Daarnaast wordt er langere tijd dichtbij school en op het Kreekhuizenplein aan de riolering gewerkt. Belangrijk om op tijd te vertrekken i.v.m. eventuele omleidingen.