Natuurkunde Olympiade

De eerste ronde van de Natuurkunde Olympiade is achter de rug. Op vrijdag 2 februari hebben de leerlingen uit 6 VWO en een aantal leerlingen uit 5 VWO, met natuurkunde in hun vakkenpakket, deelgenomen aan de Olympiade. De Olympiade bestond uit 25 vragen, waarin veel verschillende onderwerpen uit de natuurkunde aan bod kwamen. 

Er zaten veel leuke en verrassende vragen in, zoals een vraag over een kookboek; Als je het vermogen van je magnetron wilt bepalen, kan dat door een liter water 2 minuten te verwarmen en vervolgens de temperatuursverandering te vermenigvuldigen met een bepaald getal. De leerlingen moesten bepalen welk getal dit was. Of een leuke vraag over een schakeling met 5 gelijke weerstanden (zoals te zien in de afbeelding) , waarbij een multimeter tussen de punten B en D een weerstand van 100 Ω meet. De vraag erbij is welke weerstand de multimeter nu meet tussen de punten A en D.  De beste 200 leerlingen uit het hele land mogen door naar de tweede ronde.