Marnix-Ondersteunings-Programma (MOP)

Het vorige schooljaar hebben wij met ons Corona-Inhaal-Programma hulp geboden aan leerlingen die door de periode van thuisonderwijs en de digitale lessen vertraging bij hun studie hadden opgelopen.
Met het programma kunnen wij in het huidige schooljaar een doorstart maken, weliswaar onder een nieuwe naam: Marnix-Ondersteunings-Programma (MOP). Onze ervaringen met de bijlessen hebben geleid tot een enigszins andere opzet.
De mentor is de spil in het proces van de aanmelding van een leerling voor het programma. Hij of zij heeft de beste kijk op wat een leerling aan extra begeleiding nodig heeft. Daarbij is contact met de ouders vanzelfsprekend ook belangrijk.
Het Marnix-Ondersteunings-Programma wordt net als vorig jaar gegeven op de woensdagmiddag. De bijlessen worden gegeven door studenten van Adhocdocent. De mentor kan leerlingen die er moeite mee hebben om aan het werk te gaan of die zich moeilijk kunnen concentreren, aanmelden voor de huiswerkklas. Een andere mogelijkheid is de aanmelding door de mentor voor individuele,  vakinhoudelijke begeleiding of individuele begeleiding bij het plannen van het huiswerk.
Wij zijn blij dat wij ook dit jaar leerlingen die dat nodig hebben, extra ondersteuning kunnen bieden!

J.P Nobel, adjunct-directeur
M.A. de Deugd, coördinator Marnix-Ondersteunings-Programma