Knelpunten levering leermiddelen Van Dijk

Wij willen u informeren over de knelpunten die er in de afgelopen weken zijn ontstaan bij de levering van leermiddelen.

In de afgelopen weken heeft een aantal leerlingen last gehad van de vertraagde levering van boeken. Deze vertraging is ontstaan doordat we bij Van Dijk meer late bestellingen kregen dan verwacht. Ook hadden we veel moeite om voldoende tijdelijk personeel te vinden. Het Wartburg College had op tijd voor alle leerlingen een pakket besteld en kon hier niets aan doen. Op dit moment werken we er hard aan om de boeken die nog ontbreken te leveren.

Wij realiseren ons dat de ontstane situatie voor ongemak heeft gezorgd en daarvoor bieden we onze verontschuldigingen aan. In de komende weken zullen we grondig evalueren en een plan van aanpak opstellen om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Daarover hebben we natuurlijk ook met uw school overleg.

We hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft, bezoek dan onze website www.vandijk.nl

Vriendelijke groet,
Van Dijk