Groot Marnix Dictee

Taalevenement Groot Marnix Dictee werd woensdag 7 februari gedomineerd door historie, spanning en sciencefiction. De heer L.S. van Wezel, lid College van Bestuur, had een echt Dordts thema gekozen: de Grote Kerk. Dat daar een catacombe is die je via een naar beneden cirkelende gang kunt bereiken, wisten we toen nog niet. Dat er een tyrannosaurus rex als rigide bewaker functioneert, verraste ons al helemaal. Maar dat er in de bek van dit prehistorische dier zich een kalfslederen koker bevond en dat wat daarin zat geen sinecure was, maar een origineel handschrift van de Lukaspassion, liet ons onmiddellijk (twee dekens en twee lakens) sprakeloos staan. Intussen houden we de concertaankondigingen in de gaten; binnenkort brengt de cantorij dit stuk ten gehore. Een première voor Dordt!
Prachtig dictee, waar door 28 leerlingen en een paar dappere collega’s op is gezwoegd. De winnaars zijn: Lieneke Oosse (1gt1), Tabitha Jabaaij (1v2), Simon van der Wulp (2ha1), Carsten Kok (2ag1), Annelinde Cornet (4gt1) en de heer J. den Besten. Op naar het volgende spellingevenement: 22 maart het Groot Leerpark Dictee.

De vondst

1. Hoewel hij de oude kerk in Dordrecht uitentreuren had bezocht, had hij nochtans niet eerder de gekalligrafeerde syllaben op de muur achter het Bachorgel gezien.
2. Het waren niet zomaar kattebelletjes. De stilistisch rijkgeschakeerde tekst wees hem op een kleine, veronachtzaamde toegangsdeur in de uiterste hoek van het gotische kerkgebouw.
3. Behoedzaam opende hij het deurtje. Het gaf toegang tot een naar beneden cirkelende trap. Hij voelde zich niet senang en daalde daarom weifelend af in die verre van idyllische catacombe.
4. Beneden ontstak hij een synthetische kaars en aarzelend schreed hij de duistere ruimte in, beducht voor een boobytrap.
5. Omdat alles veilig bleek, werd hij baldadiger en al gauw annexeerde hij euforisch de belendende ruimte.
6. Hij stopte echter onmiddellijk, toen hij iets percipieerde wat zijn colbert deed klapperen.
7. Een enorm houten beeld van een tyrannosaurus rex stond midden in de ondergrondse zaal, als een rigide bewaker van schatten.
8. In de bek van het prehistorische reptiel bevond zich een kalfslederen koker en hij speculeerde wat daarin zou kunnen zitten.
9. Hij overwon zijn gêne en waagde het de koker te annexeren. Discreet opende hij hem en terstond ontwaarde hij een opgerold document.
10. Wat hij vond, was geen sinecure. Verbaasd staarde hij naar het verloren gewaande originele handschrift van de Lukaspassion van Johann Sebastian Bach.
11. Inmiddels bereidt de cantorij een concert voor om het stuk ten gehore te brengen. Een première in Dordt!

 

A.J. Vogel-de Pagter