EIO in 2tto tijdens de Bresweek

Winston Churchill, vader van de EU? Over dit vraagstuk bogen de leerlingen van 2ato1 en 2gto1 zich tijdens de laatste Bresweek. Dat gebeurde in het kader van het TTO speerpunt Europese en Internationale Oriëntatie (EIO). De doelen van EIO zijn vastgelegd in het Common Framework for Europe Competence (CFEC). Er werden in deze context 3 workshops aangeboden; een workshop Economics, een workshop Geography en een workshop History. Iets meer in dit stukje over laatstgenoemde workshop, die aansloot bij de eerste van de vier doelen van CFEC: relevante kennis over Europa en de rest van de wereld.

Zomaar een greep uit de punten die aan de orde kwamen. Overduidelijk bleek allereerst dat Churchill tijdens en vooral in de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog zich ingezet heeft om de Europese landen te overtuigen van het nut van intensieve samenwerking. Impliceert dit echter ook dat hij de Brexit, zoals deze zich nu inmiddels heeft voltrokken, in het geheel niet zou hebben begrepen? Denkend hierover met de groepen werd duidelijk dat het geen eenvoudige opgaaf is om een krachtige persoonlijkheid als Churchill een mening te laten formuleren over vraagstukken waar een Europa van vandaag, dat hij niet heeft gekend, mee bezig is. 

Churchill maakte geschiedenis in een tijd waarin het imposante British Empire op zijn laatste benen liep en in een tijd dat het communisme, daar was men zeker van, op dreary Western Europe loerde. Zijn Europese ideaal werd niet in de laatste plaats ingegeven door deze twee genoemde factoren, zo constateerden we tijdens deze sessie. Spelen deze factoren vandaag nog een rol? empire… communisme? Nee toch? Maar is het refrein van het lied van James Thomson ‘Rule, Britannia! Britannia, rule the waves; Britons never shall be slaves’ dan inmiddels geheel verstomd? En hoe zit het met de ambities van Vladimir Poetins Rusland?  

Daarnaast; heeft Groot-Brittannië nog de mogelijkheid de regie over Europa te voeren in die mate zoals het land die kort na de Tweede Wereldoorlog nog had of is de Leave gedachte juist mede het gevolg van de Britse constatering dat deze regie inmiddels naar Brussel is verlegd, een stad die in de 20e eeuw notabene twee keer (mede) door de Britten middels Blood, toil, tears and sweat, uit een oorlog is gesleurd? Is Groot-Brittannië nog wel een centrum, zoals het land het midden was van de door Churchill gesuggereerde ’three majestic circles’

Antwoorden kan Churchill niet meer op al deze vragen. Evenmin kunnen wij hem zomaar een opinie over het thema Brexit toeschrijven. Het decor is daarvoor te ingrijpend veranderd, zo zagen we. Een historisch figuur kan ons helpen om dilemma’s van zijn tijd te illustreren; Winston Churchill is echter niet meer bij machte om de dilemma’s van een wereld die hem is voorbijgesneld sinds hij in 1965 in Kensington overleed, te overpeinzen. Een groot man laat zich ook postuum niet voor een karretje spannen. Een Europeaantje van de Guido zal toch echt zelf moeten leren nadenken over de wenselijkheid van de EU.