Driestar College en Wartburg College officieel gefuseerd

Op woensdag 31 maart jl. zijn de fusiedocumenten ondertekend door het College van Bestuur van het Driestar College en Wartburg College. Vanaf 1 april 2021 zijn de scholen officieel met elkaar gefuseerd.  

Aanleiding voor de fusie is het besluit om de locaties Driestar Lekkerkerk en Revius in Rotterdam-Zevenkamp over enkele jaren samen te voegen tot één nieuwe, christelijke school voor voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. Krimpen aan den IJssel lijkt daarvoor de meest voor de hand liggende vestigingsplaats. 

Toekomstbestendig reformatorisch onderwijs
Richard Toes, voorzitter College van Bestuur: “Er is na uitvoerige afweging van de verschillende mogelijkheden gekozen om deze samenwerking organisatorisch vorm te geven door middel van een besturenfusie. Deze optie draagt het meeste bij aan de hoofddoelstelling om het reformatorisch onderwijs in die regio te behouden en te versterken. Door de krachten van onze beide scholen te bundelen, investeren we maximaal in een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het gezamenlijke voedingsgebied.” De nieuwe scholengemeenschap telt ca. 7000 leerlingen verdeeld over negen locaties in Dordrecht, Gouda, Leiden, Lekkerkerk en Rotterdam.

Nieuw bestuur
Richard Toes, Wim de Kloe en Leendert van Wezel vormen samen het nieuwe College van Bestuur van de scholengemeenschap. Richard Toes, voormalig voorzitter College van Bestuur Wartburg College, wordt bestuursvoorzitter. Wim De Kloe, voormalig lid College van Bestuur Driestar College en Leendert Van Wezel, voormalig lid College van Bestuur Wartburg College, bestuurslid. Later dit jaar zal Gert Bergacker, voormalig voorzitter College van Bestuur van Driestar College, met pensioen gaan. Tot die tijd zal hij nog een aantal taken binnen de school voor zijn rekening nemen.