Corona

Op dit moment (2 december) valt het met het aantal besmettingen onder leerlingen en personeel mee. Daar past ons dankbaarheid voor. Klachten als gevolg van corona lijken lichter te zijn dan in de eerste golf. Toch mogen we niet onderschatten hoe risicovol corona kan zijn voor hen die er door getroffen zijn. Wij mensen neigen er naar al snel te roepen: ‘Het valt wel mee’. De landelijke cijfers zijn nog ronduit zorgelijk. Als school nemen we blijvend onze verantwoordelijkheid ter bescherming van onze leerlingen en docenten. Wij hebben volgens de Bijbelse opdracht de middelen te gebruiken in het besef dat de Heere regeert.

Het aantal inhaaltoetsen is wel toegenomen door de afwezigheid van leerlingen (quarantaine, besmetting). Dat levert soms wat ingewikkelde organisatorische problemen op. Wij stellen echter alles in het werk om de leerlingen in dezen zo adequaat mogelijk ‘te bedienen’ en de schoolloopbaan zo rimpelloos te laten verlopen. Leerlingen zijn in de gelegenheid de lessen op afstand te volgen als zij afwezig moeten zijn. Die mogelijkheid vraagt wel veel van de leerlingen én de docenten, maar gegeven de omstandigheden is dat de beste oplossing. Laten we als ouders en school elkaar scherp houden en – indien nodig – de communicatie zoeken!

De mondkapjesplicht kent nu een wettelijke basis. Over het algemeen zijn we zeer tevreden over de wijze waarop onze leerlingen met de mondkapjesplicht omgaan. In de publieke ruimte volgt een bekeuring als men nalatig is. Het zal duidelijk zijn dat wij in onze publieke ruimte die maatregel niet kunnen treffen. Notoire weigeraars mogen wij echter niet meer toelaten. Wij spreken in school zo nodig wel leerlingen aan op het nauwgezet opvolgen van de plicht en blijven liever weg van allerlei sancties. Tot nu toe gaat dat gelukkig goed! Dat is mooi.