Buitenterrein

Op het Beroepencollege vinden we het belangrijk dat de ‘Basis op Orde’ is. Thema’s zijn o.a. ‘Rust in de school’, ‘Resultaten zijn (boven)gemiddeld’, maar ook ‘De school heeft uitstraling’. Hier is in het achterliggende schooljaar opnieuw hard aan gewerkt. Zo hebben we het gehele buitenterrein vernieuwd en aangepast. Dit betekent naast een frisse en verzorgde uitstraling, dat:

  • We voldoende parkeerruimte hebben voor het personeel en bezoekers
  • Er een nette en overzichtelijke ruimte is om de fietsen van de leerlingen te stallen
  • De verlichting is uitgebreid en er camera’s zijn opgehangen voor toezicht
  • Het schoolterrein volledig afgesloten kan worden
  • Er picknicktafels/-banken zijn gemaakt waardoor de leerlingen in de pauzes buiten kunnen zitten
  • Er een zogeheten pannakooi is gemaakt van de ‘oude’ fietsenstalling, waarbinnen de leerlingen kunnen voetballen

We hopen dat deze aanpassingen bijdragen aan het welbevinden van onze leerlingen!