Boris in het Praktijkonderwijs: een praktijkleerroute met maatwerk

Ik ben leerling van het PrO. Ik ben 17 jaar. Nee, inderdaad, ik haal geen vmbo-diploma. Maar weet je wat ik je wel kan laten zien? Ik heb praktijkverklaringen gehaald op mijn stage. Ik beheers praktische werkprocessen uit het mbo, niveau 1 en 2. Het bedrijf waar ik mag gaan werken in de toekomst vindt dat veel belangrijker dan Nederlands of wiskunde. Wacht, ik zal ze even laten zien. Kijk, hier. Dit is het bewijs dat ik werktuigkundige installaties kan installeren. En dat is weer onderverdeeld in allerlei werkprocessen. Die heb ik geoefend op mijn stage en uiteindelijk heeft mijn stagebegeleider ze stuk voor stuk afgetekend. Ik ben er trots op. Als ik straks van school af ga mag ik in vaste dienst bij mijn stagebedrijf. Ze hebben echt wat aan me, zeggen ze.’

De bovenbouw van het Praktijkonderwijs doet vanaf dit schooljaar mee met het Borisproject. Het doel? De beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan.

Na de schoolloopbaan op het Praktijkonderwijs zoeken wij voor de meeste van onze pro'ers een plek op de arbeidsmarkt. Praktisch talent hebben onze leerlingen wel. Een startkwalificatie halen is niet altijd mogelijk. Het Borisproject steekt in op de arbeidsvermogens. Boris is een manier om jongeren uit het praktijkonderwijs toe te leiden naar werk. Het gaat om maatwerk in praktijkleren.  

De leerling loopt gedurende langere tijd stage bij een erkend stagebedrijf. De stage is gericht op uitstroom: de leerling wordt na de stage een baan aangeboden. De leerling doet werkervaring op en leert de fijne kneepjes van het vak. Hij wordt opgeleid voor praktische werkprocessen uit het mbo, niveau 1 of 2.  

De stagedocent van onze school en de stagebegeleider van het bedrijf bespreken met de leerling een passend opleidingstraject. Dit is maatwerk, zowel voor de leerling als voor het bedrijf. De leerling oefent in de stage de taken uit de werkprocessen. Als het bedrijf ziet dat de leerling een of meer werkprocessen beheerst, vraagt school een praktijkverklaring aan bij het Boris praktijkloket. Met deze praktijkverklaring kan de leerlingen aantonen wat zijn mogelijkheden zijn en vergroot hij zijn kansen op de arbeidsmarkt.

Onze praktijkschool en het bedrijfsleven werken hier samen met SBB. Het Borisproject wordt uitgevoerd door SBB, zij combineren beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. De kans dat een leerling via een goede overdracht van school naar productief werk gaat, wordt vergroot. Daar doen we het voor!

A.M.C. Heijboer