Bericht vanuit de LMR

Eind september hebben we als LMR weer vergaderd. Het was de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar. Diverse onderwerpen zijn aan de orde gekomen, zoals de jaarplanning en de begroting. Met elkaar is gezocht naar andere mogelijkheden om nieuwe leerlingen te werven voor de Marnix. Tevens hebben we nagedacht over een specifieke vraag in de jaarlijkse leerling- en ouderenquêtes en de uitkomst daarvan. Mocht u graag eens een LMR-vergadering bij willen wonen, dan bent u van harte welkom! Als oudergeleding hopen we zoveel mogelijk signalen/vragen op te vangen, zodat we weten wat er bij ouders speelt. Uiteraard is het niet het belangrijkste dat wíj alles weten, maar we vinden het wel belangrijk dat de signalen of zorgen die er zijn, via de juiste wegen worden bekend gemaakt en gedeeld. Schroom niet om contact met ons op te nemen. U kunt de contactgegevens vinden op de website.  De volgende vergadering zal zijn op 14 november 2017.

Namens de MR Marnix,
Lydia den Ouden-de Ligt, ouder