Benoemingen Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)

Vanuit de CMR zijn er onlangs wervingen uitgezet voor het invullen van de ontstane vacatures in de oudergeleding van de CMR vanuit de locatie Revius en De Burcht/PrO. Inmiddels hebben de verkiezingen door de ouders van de locaties plaatsgevonden en kunnen wij melden dat de vacatures zijn vervuld. Met ingang van heden zijn de heren H. Cecilia (ouder Revius) en C.G. Vonk (ouder De Burcht) lid van de CMR. Alle ouder(s)/verzorger(s) die hun stem hebben uitgebracht willen wij hierbij hartelijk bedanken.