Ander verkeerslicht en verkeersveiligheidscampagne

De gemeente Rotterdam zet zich in voor de verkeersveiligheid en is in de stad bezig met een campagne. In dat kader hoopt de gemeente in januari 2018 de verkeerslichtinstallatie aan het Kreekhuizenplein voor fietsers tijdelijk aan te passen. Bij het indrukken van het knopje om over te kunnen steken, zal er doorgaans gewacht moeten worden. Die wachttijd wil de gemeente benutten om aandacht te vragen voor het gevaar van het gebruik van de smartphone tijdens het fietsen. Als het knopje van het stoplicht ingedrukt wordt, zal er muziek te horen zijn en tekst op een beeldscherm verschijnen. De muziek die dan ten gehore gebracht wordt, stond op de afspeellijst van een jongen met de naam Tommy-Boy. Tijdens het fietsen was hij met die afspeellijst op zijn smartphone bezig en dodelijk verongelukt.
De gemeente heeft ons gevraagd of wij in het kader van deze verkeersveiligheidscampagne ook gebruik willen maken van een voorlichting rondom het thema smartphonegebruik op de fiets. Omdat wij voor klas 2 een project rondom verkeersveiligheid organiseren in de Brèsweek van eind januari, hopen wij van dat aanbod gebruik te maken. We zullen de inhoud en omlijsting daarvan goed afstemmen met degenen die verantwoordelijk zijn voor deze voorlichting, zodat ook recht gedaan wordt aan de identiteit van onze school. Het leek ons goed om u vast van deze zaken op de hoogte te brengen.