Afsluiting schooljaar

Met betrekking tot de afsluiting van dit cursusjaar vindt u o.a. belangrijke informatie over de toetsweek, overgangsvergaderingen en het inleveren van het boekenpakket.

Toetsperiode en activiteitenweek II
De tentamenperiode voor klas 3vmbo-bk en -gt start op dinsdag 23 juni. De afsluitende toetsweek voor de overige klassen is van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli.
Inhaaltoetsen worden afgenomen op maandagmorgen 13 juli om 8.30 uur.
Roosters voor tentamens en de toetsweek zijn via het leerlingenweb zichtbaar.  
Leerlingen kunnen de gemaakte toetsen inzien op maandag 13 juli van 12.00 - 13.00 uur bij de betreffende docent.

Overgangsvergaderingen
De overgangsvergaderingen vinden plaats op maandag 13 en dinsdag 14 juli. Er is afgesproken, dat er op deze dag na afloop van de vergaderingen door de mentor gebeld zal worden naar de ouders van de leerlingen, die niet bevorderd kunnen worden. Ook als uw kind een advies krijgt, dat afwijkt van de prognose, kunt u een telefoontje verwachten.
De docentenvergadering kan een advies geven om over te stappen naar een andere stream of dezelfde klas een jaar over te doen. Voor u als ouders is er op zo’n moment een belangrijke afweging te maken.

Telefonisch spreekuur
Nadere toelichting op de bevorderingsbeslissing kunt u verkrijgen bij de teamcoördinator van uw kind op donderdag 16 juli van 10.30 -12.00 uur.

Kluisjes
De leerlingen van de derde klassen havo en vwo, de vierde klassen vmbo en eventueel andere (PrO-) leerlingen die onze school verlaten, moeten hun kluissleutel tegelijk met het boekenpakket inleveren. De overige leerlingen behouden hun kluisjes. Alle kluisjes dienen vóór 15 juli leeg te zijn in verband met de schoonmaak. Vanwege de veiligheidsmaatregelen kan dit niet op de dag van het inleveren van de boekenpakketten. Voor het leegmaken van de kluisjes moeten leerlingen zich persoonlijk melden bij de receptie, mevrouw Van Rikxoort.

Boekenpakket
Onze facilitaire dienst voor de schoolboeken, VanDijk.nl, heeft twee inleverlijsten naar u verstuurd voor de in te leveren boeken. De boeken die daarop vermeld staan, moeten met de lijsten persoonlijk bij de medewerkers van VanDijk.nl worden ingeleverd: compleet en in goede staat. Het spreekt vanzelf, dat de leerlingen de boeken vervoeren in een stevige schooltas. Wilt u ervoor zorgen dat thuis kaftpapier en losse blaadjes al verwijderd zijn?
Verlies of beschadiging van de boeken komt voor rekening van ouder(s)/verzorger(s). Medewerkers van VanDijk.nl beoordelen de schade. Als er ernstige schade of verlies wordt geconstateerd ontvangt u hiervoor een factuur. 

Op woensdag 15 juli moeten de boekenpakketten worden ingeleverd. Het zal dit keer zijn op de manier van een ‘drive-in’ in de Binnenstraat. Met de fiets aan de hand gaat klas na klas door de Binnenstraat langs een innamepunt van VanDijk.nl. De leerlingen die onze school verlaten leveren eerst hun kluissleutel in. Elke leerling legt (vervolgens) het gebundelde pakket, bij voorkeur in een (plastic) tas met daarin een inleverlijst, in een daarvoor bestemde rolcontainer. Na inlevering krijgen de leerlingen een inleverlijst gestempeld retour. Het is belangrijk om deze lijst goed te bewaren tot er bericht komt van VanDijk.nl of de boeken correct ingeleverd zijn.

De leerlingen dienen zich strikt te houden aan de aangegeven tijd en de juiste ingang achter het schoolgebouw. Het inleveren kan niet eerder of later. De inlevertijden zijn als volgt:

 • 08.30 uur: 4gt1 en 4gt2
 • 09.00 uur: 4gt3 en 4bk1
 • 09.30 uur: 3ag1 en 3ha1
 • 10.00 uur: 3h1 en 3gt1
 • 10.30 uur: 3gt2 en 3gt3
 • 11.00 uur: 3bk1 en 3bk2
 • 11.30 uur: 2ag1 en 2a1
 • 12.30 uur: 2h1 en 2h2
 • 13.00 uur: 2gt1 en 2gt2
 • 13.30 uur: 2b1 en 2bk1
 • 14.00 uur: 1v1 en 1hv1
 • 14.30 uur: 1h1 en 1h2
 • 15.00 uur: 1gth1 en 1gt1
 • 15.30 uur: 1gt2 en 1k1
 • 16.00 uur: 1bk1

Schipperskinderen kunnen in overleg met de administratie hun schoolboeken inleveren.

Rapportuitreiking en afscheid
Na het inleveren van de boeken staan de mentoren van de betreffende klassen 1 t/m 3 in de Binnenstraat gereed om de rapporten persoonlijk uit te reiken en afscheid te nemen.
Alle leerlingen -uitgezonderd PrO- worden verwacht. Rapporten worden niet aan andere leerlingen meegegeven. Leerlingen die om geldige redenen absent zijn, kunnen op maandag 20 of dinsdag 21 juli het rapport op school komen ophalen. Schipperskinderen kunnen hun rapport op laten sturen. Zij dienen hiervoor een geadresseerde en gefrankeerde envelop in te leveren bij de administratie.

De jaarsluiting voor het Praktijkonderwijs is op vrijdag 10 juli om 12.00 uur.