Afsluiting schooljaar

Met betrekking tot de afsluiting van dit cursusjaar vindt u o.a. belangrijke informatie over de toetsperiode, activiteitenweek, overgangsvergaderingen, het inleveren van het boekenpakket en de jaarsluiting.

Toetsperiode en activiteitenweek II
De tentamenweek voor klas 3vmbo-bk en -gt en de afsluitende toetsperiode voor de overige klassen start op maandag 28 juni.
Aansluitend is er voor alle klassen een tweede activiteitenweek tot en met vrijdag 9 juli.
Inhaaltoetsen worden afgenomen op maandagmorgen 12 juli om 8.30 uur.
Roosters voor tentamens, de toetsweek en activiteitenweek zijn via SOMtoday zichtbaar.  
Leerlingen kunnen de gemaakte toetsen inzien op dinsdag 13 juli in overleg met de betreffende docenten.

Overgangsvergaderingen
De overgangsvergaderingen vinden plaats op maandag 12 en dinsdag 13 juli. Er is afgesproken, dat er op deze dag na afloop van de vergaderingen door de mentor gebeld zal worden naar de ouders van de leerlingen, die niet bevorderd kunnen worden. Ook als uw kind een advies krijgt, dat afwijkt van de prognose, kunt u een telefoontje verwachten.
De docentenvergadering kan een advies geven om over te stappen naar een andere stream of dezelfde klas een jaar over te doen. Voor u als ouders is er op zo’n moment een belangrijke afweging te maken.

Telefonisch spreekuur
Nadere toelichting op de bevorderingsbeslissing kunt u verkrijgen bij de teamcoördinator van uw kind op donderdag 15 juli van 10.30 tot 12.00 uur.

Kluisjes
De leerlingen van de derde klassen havo en vwo, de vierde klassen vmbo en eventueel andere (PrO-) leerlingen die onze school verlaten, moeten hun kluissleutel uiterlijk woensdag 14 juli inleveren bij de administratie. De overige leerlingen behouden hun kluisjes, maar zijn wel verplicht deze leeg te maken i.v.m. de schoonmaak.

Boekenpakket
Van onze facilitaire dienst voor de schoolboeken, VanDijk.nl, ontvangt u (en uw kind) een mail met een lijst van in te leveren boeken. De boeken die daarop vermeld staan, moeten met een print van deze lijst persoonlijk bij de medewerkers van VanDijk.nl worden ingeleverd: compleet, in goede staat, ongekaft en op volgorde van de lijst. De boeken worden dan gescand met de barcode die op de inleverlijst is aangegeven. Het spreekt vanzelf, dat de leerlingen de boeken vervoeren in een stevige schooltas. Wilt u ervoor zorgen dat thuis kaftpapier en losse blaadjes al verwijderd zijn? Na inlevering van de boeken krijgt u een bevestigingsmail.
Verlies of beschadiging van de boeken komt voor rekening van ouder(s)/verzorger(s). Medewerkers van VanDijk.nl beoordelen de schade. Als er ernstige schade of verlies wordt geconstateerd ontvangt u hiervoor een factuur.

Op woensdag 14 juli voorafgaande aan de jaarsluitingen moeten de boeken worden ingeleverd. De inlevertijden zijn als volgt:

 klas 4bk1, 4bk2, 4gt1, 4gt2 en 4gt3  10.00 uur
 klas 1bk1, 1k1, 1gt1 en 1gt2  10.30 uur (jaarsluiting om 11.00 uur)
 klas 1h1, 1h2, 1hv1 en 1v1  11.00 uur (jaarsluiting om 11.30 uur)
 klas 2bk1, 2bk2, 2gt1, 2gt2 en 2gt3  11.30 uur (jaarsluiting om 12.00 uur)
 klas 2h1, 2h2, 2ha1 en 2ag1  12.30 uur (jaarsluiting om 13.00 uur)
 klas 3bk1, 3bk2, 3gt1, 3gt2 en 3gt3  13.00 uur (jaarsluiting om 13.30 uur)
 klas 3h1, 3h2, 3a1 en 3ag1  13.30 uur (jaarsluiting om 14.00 uur)


De boekenpakketten moeten worden ingeleverd bij een van de innamepunten van VanDijk.nl in de Binnenstraat. 
Schipperskinderen kunnen in overleg met de administratie hun schoolboeken (inclusief de inleverlijst) inleveren.

Jaarsluiting en rapportuitreiking
14 juli is een gewone schooldag, waarop de gebruikelijke regels gelden ook voor wat betreft kleding.
Na het inleveren van de boeken zijn er de jaarsluitingen o.l.v. de mentoren op de hierboven vermelde tijden. Op de informatieborden wordt aangekondigd in welke lokalen de diverse klassen verwacht worden.
De leerlingen krijgen hun rapport uitgereikt. Tevens kunnen ze afscheid nemen van hun mentor. Alle leerlingen -uitgezonderd PrO- worden verwacht. Rapporten worden niet aan andere leerlingen meegegeven. Leerlingen die om geldige redenen absent zijn, kunnen op maandag 19 of dinsdag 20 juli het rapport op school komen ophalen. Schipperskinderen kunnen hun rapport op laten sturen. Zij dienen hiervoor een geadresseerde en gefrankeerde envelop (waarde 2) in te leveren bij de administratie.

De jaarsluiting voor het Praktijkonderwijs is op vrijdag 9 juli om 12.00 uur.