Afsluiting schooljaar 2017-2018

Met betrekking tot de afsluiting van dit cursusjaar vindt u o.a. belangrijke informatie over de toetsperiode, activiteitenweek, overgangsvergaderingen, het inleveren van het boekenpakket en de jaarsluiting.

Toetsperiode en activiteitenweek II
De tentamenweek voor klas 3vmbo-gt start op donderdag 21 juni en die voor 3vmbo-bk op maandag 25 juni. De afsluitende toetsperiode voor de overige klassen begint ook op woensdag 27 juni.
Aansluitend is er voor de meeste klassen een tweede activiteitenweek tot en met vrijdag 6 juli.
Inhaaltoetsen worden afgenomen op maandagmorgen 9 juli om 8.30 uur.
Roosters voor tentamens, de toetsweek en activiteitenweek zijn via het leerlingenweb zichtbaar.  
Leerlingen kunnen de gemaakte toetsen inzien op maandag 9 juli van 12.00-13.00 uur bij de betreffende docent.

Overgangsvergaderingen
De overgangsvergaderingen vinden plaats op dinsdag 10 juli. Er is afgesproken, dat er op deze dag na afloop van de vergaderingen door de mentor gebeld zal worden naar de ouders van de leerlingen, die niet bevorderd kunnen worden. Ook als uw kind een advies krijgt, dat afwijkt van de prognose, kunt u een telefoontje verwachten.
De docentenvergadering kan een advies geven om over te stappen naar een andere stream of dezelfde klas een jaar over te doen. Voor u als ouders is er op zo’n moment een belangrijke afweging te maken.

Telefonisch spreekuur
Nadere toelichting op de bevorderingsbeslissing kunt u verkrijgen bij de teamcoördinator van uw kind op donderdag 12 juli van 10.30 tot 12.00 uur.

Kluisjes
De leerlingen van de klassen 3havo en vwo, 4vmbo-gt en eventueel andere (PrO-) leerlingen die onze school verlaten, moeten hun kluissleutel uiterlijk woensdag 11 juli inleveren bij de administratie. Zij krijgen het borgbedrag van € 5,-- terug. De overige leerlingen behouden hun kluisjes, maar zijn wel verplicht deze leeg te maken i.v.m. de schoonmaak.

Gevonden voorwerpen
Van dinsdag 3 t/m vrijdag 6 juli zijn op de zitbanken bij de receptie alle gevonden voorwerpen te zien en door de eigenaar of zijn/haar ouder(s) terug te vragen. Na 13 juli worden de resterende spullen afgevoerd.

Boekenpakket
Onze facilitaire dienst voor de schoolboeken, VanDijk.nl, zal een inleverlijst met in te leveren boeken naar u sturen. De boeken die daarop vermeld staan, moeten met de lijst persoonlijk bij de medewerkers van VanDijk.nl worden ingeleverd: compleet, in goede staat, ongekaft en op volgorde van de lijst. Ze worden dan digitaal ingescand. Het spreekt vanzelf, dat de leerlingen de boeken vervoeren in een stevige schooltas. Wilt u ervoor zorgen dat thuis kaftpapier en losse blaadjes al verwijderd zijn? Na inlevering van de boeken wordt een inleverbewijs meegegeven.
Verlies of beschadiging van de boeken komt voor rekening van ouder(s)/verzorger(s). Medewerkers van VanDijk.nl beoordelen de schade. Ernstige schade of verlies wordt door middel van een factuur in rekening gebracht. Voor verdere informatie verwijzen we u naar onze website.

Op woensdag 11 juli voorafgaande aan de jaarsluitingen moeten de boeken worden ingeleverd. De inlevertijden zijn als volgt:
- klas 4gt1, 4gt2 en 4gt3: 10.00 uur
- klas 1b1, 1bk1, 1gt1 en 1gt2: 10.30 uur (jaarsluiting om 11.00 uur)
- klas 1h1, 1h2, 1v1 en 1v2: 11.00 uur (jaarsluiting om 11.30 uur)
- klas 2bk1, 2gt1, 2gt2 en 2gt3: 11.30 uur (jaarsluiting om 12.00 uur)
- klas 2h1, 2h2, 2ha1 en 2ag1: 12.30 uur (jaarsluiting om 13.00 uur)
- klas 3bk1, 3bk2, 3gt1, 3gt2 en 3gt3: 13.00 uur (jaarsluiting om 13.30 uur)
- klas 3h1, 3h2, 3ha1 en 3ag1: 13.30 uur (jaarsluiting om 14.00 uur)
De boekenpakketten moeten worden ingeleverd bij een van de innamepunten van VanDijk.nl in de Binnenstraat. 
Schipperskinderen kunnen in overleg met de administratie hun schoolboeken opsturen.

Jaarsluiting en rapportuitreiking
Na het inleveren van de boeken zijn er de jaarsluitingen o.l.v. de mentoren op de hierboven vermelde tijden. Op de informatieborden wordt aangekondigd in welke lokalen de diverse klassen verwacht worden.
De leerlingen krijgen hun rapport uitgereikt. Tevens kunnen ze afscheid nemen van hun mentor. Alle leerlingen -uitgezonderd PrO- worden verwacht. Rapporten worden niet aan andere leerlingen meegegeven. Leerlingen die om geldige redenen absent zijn, kunnen op maandag 16 of dinsdag 17 juli het rapport op school komen ophalen.