Achterbanvergadering

Jaarlijks organiseren we twee keer een vergadering met onze achterban: kerkenraden en schoolbesturen. We bespreken op dat moment de gang van zaken in onze Raad van Toezicht, stemmen nieuwe toezichthouders, en we bespreken ook altijd een thema dat de school en vaak ook de kerken raakt. Op dinsdag 27 november jl. hebben we bijvoorbeeld met een grote groep kerkenraadsleden en schoolbestuurders gesproken over het thema seksualiteit en relaties. Deze bijeenkomst werd als heel positief ervaren: het getuigt van grote betrokkenheid van onze achterban bij onze school, maar ook bij de thematiek rondom seksualiteit. Twee docenten gaven een inkijk hoe zij met dit thema omgaan, ds. C. Sonnevelt hield een inleiding over de thematiek in relatie tot de kerken etc. Het is goed om hier te melden dat we als College van Bestuur heel dankbaar zijn dat we in eensgezindheid dergelijke avonden kunnen vormgeven. Het is een onderstreping van het belang van een hechte relatie tussen kerk, gezin en school. Dat is heel goed voor het geestelijke welzijn van onze kinderen.