ANWB Streetwise

Ook dit jaar kwam de bus van ANWB Streetwise weer op school langs. Het programma dat hierbij hoort is opgezet om de verkeersveiligheid te verhogen. Een mooi programma waarin de leerlingen geconfronteerd werden met de gevaren van roekeloos gedrag in het verkeer. Ook zaken als rijden zonder licht, door rood rijden, fietsen in de dode hoek van een vrachtauto, rijden op een scooter, enz. kwamen aan de orde.