50-jarig jubileum Guido de Brès / 25-jarig jubileum Wartburg College

De Guido de Brès bestaat dit kalenderjaar (2020) 50 jaar en het Wartburg College waar de Guido de Brès deel van uitmaakt 25 jaar. Wij mogen daar heel dankbaar voor zijn. De Heere heeft in al die jaren het gegeven dat onze kinderen onderwijs mochten ontvangen op grond van Schrift en belijdenis. Dat stond de oprichters ook voor ogen! Zij hadden zorg over de ontwikkelingen in het toenmalige christelijke onderwijs. Vervlakking van de boodschap van Gods Woord baarde hun zorgen. Tegelijkertijd zagen de oprichters dat de invloed van de seculiere wereld op de jongeren in de omgeving van het christelijk onderwijs groter werd. Met pijn in het hart besloten zij tot de oprichting van de Guido de Brès, maar ook in het vertrouwen dat het belang van de kinderen daarmee gediend was.  

In dit cursusjaar hopen we aandacht te besteden aan het dubbele jubileum. Allereerst zal een herdenkingsboek verschijnen. Het is goed de geschiedenis vast te leggen. Tijdens een symposium zal aandacht worden besteed aan de inhoud daarvan. Aanvankelijk zou dit symposium in januari plaatsvinden, maar inmiddels is het gepland in de periode april/mei.

Verder willen we iedereen zoveel mogelijk betrekken bij de viering van het jubileum, hoewel de omstandigheden zorgen voor een ‘uitgeklede’ versie. In ieder geval houden we een leerlingendag waarop we expliciet met onze leerlingen het jubileum vieren. Dat is wat ons betreft het belangrijkste. Het zou mooi zijn een reünie te houden voor oud-leerlingen en -docenten, maar de uitvoerbaarheid hangt af van de ontwikkelingen van het coronavirus. We houden u op de hoogte.