10 oktober Wartburg Ondernemersdag 

Begin dit jaar hebben we de ondernemers onder u gevraagd om u aan te melden als u mee wilt denken in hoe we de goede band met het bedrijfsleven die we als school hebben verder kunnen versterken.

Een aantal ondernemers heeft zich hierop aangemeld en met hen is over dit thema nagedacht. Het resultaat: op 10 oktober wordt de eerste Wartburg Ondernemersdag georganiseerd. Op deze dag wordt in een aansprekend middagprogramma op verschillende manieren gestreefd naar een win-win situatie voor de deelnemende ondernemers en onze leerlingen.

Bent u ondernemer? Dan mag u de middag 10 oktober alvast afblokken in uw agenda. We hopen u graag te zien! Hoewel een officiële uitnodiging nog volgt, kunt u zich alvast aanmelden op het volgende emailadres ondernemersdag@wartburg.nl. Wilt u concreet bijdragen aan de ondernemersdag, dan kunt u dit ook op hetzelfde e-mailadres doorgeven.