Jaaragenda 2021-2022 locatie De Burcht

1 september                     Start met leerlingen, jaaropening vanaf 8.30 uur

18 t/m 22 oktober          Herfstvakantie

2 november                      Oriëntatie-avond nieuwe ouders, vanaf 19.30 uur

3 november                      Dankdag

20 december                    Beroepenworkshops 1e en 2e leerjaar

21 t/m 23 december      Stage, 1e leerjaar

21 t/m 24 december      Stage, 2e leerjaar

20 t/m 24 december      Stage, 3e leerjaar

27 dec – 8 januari            Kerstvakantie

19 januari                           Open middag, 14.30 tot 16.30 uur

25 februari                         Studiedag personeel (leerlingen vrij)

28 februari – 4 maart     Voorjaarsvakantie

9 maart                                Biddag

22 maart                             Thema-avond ouders Cluster IV 19.30 – 21.30 uur

14 april                                 Paasvieringen met leerlingen

15 april                                 Goede vrijdag

18 april                                 Tweede paasdag

25 april                                 Scholingsdag personeel (leerlingen vrij)

26 april                                 Scholingsdag personeel (leerlingen vrij)

27 april                                 Koningsdag, leerlingen vrij

28 april                                 Vrije dag na Koningsdag

29 april                                 Lesvrije dag voor leerlingen, personeel werkt

2-7 mei                                 Meivakantie

26 mei                                  Hemelvaartsdag

27 mei                                  Vrije dag na Hemelvaartsdag

1 t/m 3 juni                         Werkweek Cluster IV

6 juni                                    Tweede Pinksterdag

1 juli                                      Laatste lesdag

4 juli                                      Kennismaking met nieuwe leerlingen 2022-2023

11 juli t/m 19 augustus Zomervakantie