Jaaragenda 2022-2023 locatie De Burcht

24 augustus                      Start met leerlingen, jaaropening vanaf 8.30 uur

19 september                    Schoolfotograaf

10 oktober                         Studiedag personeel, leerlingen vrij

24 t/m 28 oktober          Herfstvakantie

31 oktober                         Leerlingen starten later, 11.00 uur

1 november                      Oriëntatie-avond nieuwe ouders, vanaf 19.30 uur

2 november                      Dankdag

19 december                    Beroepenworkshops 1e en 2e leerjaar

20 t/m 23 december      Stage, 1e leerjaar

19 t/m 23 december      Stage, 2e leerjaar

19 t/m 23 december      Stage, 3e leerjaar

29 dec – 6 januari            Kerstvakantie

18 januari                           Open middag, 14.30 tot 16.30 uur

23 en 24 februari             Studiedagen personeel (leerlingen vrij)

27 februari – 3 maart     Voorjaarsvakantie

8 maart                                Biddag

14 maart                             Thema-avond ouders Cluster IV 19.30 – 21.30 uur

6 april                                   Studiedag personeel, leerlingen vrij

7 april                                   Goede vrijdag

10 april                                 Tweede paasdag

27 april                                 Koningsdag, leerlingen vrij

28 april                                 Vrije dag na Koningsdag

1-5 mei                                 Meivakantie

18 mei                                  Hemelvaartsdag

19 mei                                  Vrije dag na Hemelvaartsdag

24 t/m 26 mei                   Werkweek Cluster IV

29 mei                                  Tweede Pinksterdag

30 mei                                  Studiedag personeel, leerlingen vrij

3 juli                                      Kennismaking met nieuwe leerlingen 2023-2024