Oriëntatie- en aanmeldingsproces De Burcht voor leerjaar 2020-2021

Oriëntatie-avond en Open middag

  • Op D.V. donderdag 14 november 2019 organiseert De Burcht een oriëntatie-avond voor geïnteresseerde ouders. Deze avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in 'De Burcht’.
  • Op D.V. woensdag 22 januari 2020 organiseert De Burcht een Open Middag, ouders en leerlingen zijn dan tussen 14.00 en 16.00 uur welkom op De Burcht. 

Aanmelding
Het aanmeldingsproces voor De Burcht zal voor het komende schooljaar volledig digitaal gaan verlopen. Tijdens de oriëntatie avond ontvangt u daarover meer informatie.

Bespreking en besluitvorming

  • In april 2020 worden de dossiers besproken door de CTO.
  • Als er aanvullende vragen zijn vanuit de CTO aan de basisschool of de ouders/verzorgers zullen die na de bespreking via de mail worden gedeeld met ouders en de basisschool. 
  • Begin mei 2020 ontvangt u bericht over de plaatsbaarheid van uw kind en of er ook daadwerkelijk plaats is vanaf 1 september 2020.

Overdracht basisschool naar ‘De Burcht’ 
Op D.V. 17 en 24 juni vinden de overdrachtsgesprekken plaats. Hierbij moeten ouders en basisschool aanwezig zijn. Wilt u hiermee rekening houden?