Aanmelding Wartburg College locatie 'de Burcht' 2019-2020

Voor schooljaar 2019-2020 kunnen geen leerlingen meer aangemeld worden.​

Bij het aanmelden van uw (pleeg)kind bij locatie 'de Burcht' zijn een aantal zaken van belang:

  •  Het is belangrijk dat uw als (pleeg)ouders goed afstemt en overlegt met de intern begeleider en de leerkracht van de basisschool om de aanmelding te doen.
  • Het is belangrijk om te bedenken dat op 'de Burcht' de leerlingen worden geplaatst die vanwege hun ondersteuningsbehoefte niet kunnen starten op het reguliere voortgezet onderwijs.
  • Het is belangrijk dat een compleet dossier wordt aangeleverd. Een niet compleet dossier zal worden geweigerd door de Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO).

Inhoud van het dossier:

  • Een nauwkeurig en volledig ingevuld Wartburg aanmeldingsformulier 2019-2020 (downloaden vanaf de site)
  • De in het aanmeldingsformulier genoemde bijlagen en verslagen.

Belangrijke momenten:

  • Dossier aanleveren tussen 1 maart en 31 maart 2019 naar het aanmeldingsformulier genoemde mailadres.
  • In april 2019 worden de dossiers voor de Burcht besproken in de CTO.
  • Als de CTO dit wenselijk vindt, kunnen we aanvullende informatie vragen aan de aanmelders.
  • Rond eind april krijgt u bericht of de aangemelde leerling plaatsbaar is en of er een plaats beschikbaar is.

Op D.V. woensdag 23 januari 2019 houden we Open Middag vanaf 14:00 tot 16:00 uur. Belangrijk om alvast te noteren: als leerlingen zijn geplaatst dan worden op D.V. woensdag 19 juni 2019 en woensdag 26 juni 2019 de warme overdrachtsgesprekken met ouders en de school van herkomst georganiseerd.