Oriëntatie- en aanmeldingsproces de Burcht voor leerjaar 2020-2021

 
Oriëntatie-avond en Open middag
Op DV donderdag 14 november 2019 organiseert de Burcht een oriëntatie-avond voor geïnteresseerde ouders. Deze avond begint om 1930 uur en vindt plaats in 'de Burcht’. 
Op DV woensdag 22 januari 2020 organiseert de Burcht een Open Middag, ouders en leerlingen zijn dan tussen 1400 en 1600 welkom op de Burcht. 
 
Aanmelding
Het aanmeldingsproces moet in goed overleg met de basisschool gebeuren.
De Burcht is heel specifiek bedoeld voor leerlingen uit de Reformatorische achterban die vanwege hun ondersteuningsbehoefte nog niet op een andere locatie van het Wartburg College kunnen starten met voortgezet onderwijs. 
Het aantal plaatsen op de Burcht is gelimiteerd. De commissie toewijzing ondersteuning (CTO) beslist over plaatsing.
Het aanmeldingsdossier kan vanaf 2 maart 2020 en uiterlijk 30 maart 2020 worden ingestuurd per mail naar hdenouden@wartburg.nl
Het dossier bevat de volgende stukken: 
o Een nauwkeurig en volledig ingevuld aanmeldingsformulier van het Wartburg College, inclusief de genoemde bijlagen en verslagen. 
o Een uitgebreid onderwijskundig rapport waaruit blijkt dat de betreffende leerling aangewezen is op de zware ondersteuning binnen de Burcht.
o Toetsgegegevens waaruit blijkt dat de leerling op het passende niveau is aangemeld en waarmee we evt. leerachterstanden kunnen achterhalen. 
o Een heldere toelichting als onderdelen van het dossier niet konden worden aangeleverd.
 
Bespreking en besluitvorming
In april 2020 worden de dossiers besproken door de CTO.
Als er aanvullende vragen zijn vanuit de CTO aan de basisschool of de ouders/verzorgers zullen die na de bespreking via de mail worden gedeeld met ouders en de basisschool. 
Begin mei 2020 ontvangt u bericht over de plaatsbaarheid van uw kind en of er ook daadwerkelijk plaats is van 1 september 2020.
 
Overdracht basisschool naar ‘de Burcht’ 
Op DV 17 en 24 juni vinden de overdrachtsgesprekken plaats. Hierbij moeten ouders en basisschool aanwezig zijn. Wilt u hiermee rekening houden?