We maken graag kennis met u!

Meldt u voor het eerst een van uw kinderen aan op een van onze scholen? Dan nodigen we u uit voor een welkomstgesprek! Graag willen we u beter leren kennen en stellen we onszelf aan u voor.

Tijdens dit gesprek bespreken we wat we van elkaar verwachten. We hebben het bijvoorbeeld over de grondslag van de school en de manier waarop identiteit vorm krijgt in ons onderwijs en de leefregels van de school. Ook hebben we het met elkaar praktische zaken zoals huiswerk, verlof en de betrokkenheid van u bij de school.

We hopen u binnenkort te ontmoeten!