Aanmelden vwo 5 en 6

Wil uw kind na een afgeronde havo opleiding naar het vwo? Dat kan! Wel zijn hieraan een aantal regels verbonden. Hierbij kijken we niet alleen naar de cijfers, maar ook naar de motivatie van uw kind. Zo hebben we vooraf een realistisch beeld de overtap naar het vwo een goede kans van slagen heeft.

Van havo 5 naar vwo 5

Leerlingen komen in aanmerking voor een overstap van havo 5 naar vwo 5 als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het gemiddelde van alle eindcijfers bij elkaar is minimaal een 7,0;
 • Het eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is minimaal een 6,0;
 • Duits en/of Frans zitten in het vakkenpakket;
 • De meerderheid van de betrokken havo-docenten stemt in met de toelating.

Van havo 5 naar vwo 6

Leerlingen komen in aanmerking voor een overstap van havo 5 naar vwo 6 als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het gemiddelde van alle eindcijfers bij elkaar is minimaal een 7,5;
 • Het eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is minimaal een 7,0;
 • Duits en/of Frans zitten in het vakkenpakket;
 • Wiskunde A of Wiskunde B zit in het vakkenpakket;
 • Het vak tekenen zit niet in het havo-vakkenpakket
 • De meerderheid van de betrokken havo-docenten stemt in met de toelating.

Cijfers en vrijstellingen

Bij de overstap naar het vwo gelden een paar regels:

 • Bij de overstap naar vwo 5 worden alle eindcijfers van de schoolexamens van havo 5 ingevoerd bij
  vwo 4;
 • Bij de overstap naar vwo 6 worden alle eindcijfers van de schoolexamens van havo 5 ingevoerd bij
  vwo 4 en vwo 5;
 • Leerlingen krijgen een vrijstelling voor Algemene Natuurwetenschappen, Culturele Kunstzinnige Vorming en maatschappijleer;
 • Het profielwerkstuk dat gemaakt is op de havo wordt op vwo niveau beoordeeld. Leerlingen mogen het profielwerkstuk aanpassen om een hoger cijfer te halen.