Aanmelden praktijkonderwijs

Wilt u uw kind aanmelden voor het praktijkonderwijs? Leerlingen komen in aanmerking voor praktijkonderwijs op grond van:

  • een leerachterstand van minimaal drie jaar;
  • een IQ van minimaal 55 en maximaal 80;
  • problemen in het functioneren in relatie met anderen;
  • gebrek aan sociale weerbaarheid.

Toelaatbaarheidsverklaring is nodig

Alle aanmeldingen worden aan de hand van de bovenstaande punten besproken in de Cie Toewijzing en Ondersteuning (CTO). Komt uw kind in aanmerking voor praktijkonderwijs? Dan zorgt deze commissie ervoor dat alle relevante documenten bij het Reformatorisch Samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs (RefSVO) terecht komen. Deze commissie beslist uiteindelijk of uw kind een toelaatbaarheidsverklaring krijgt.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure voor praktijkonderwijs contact op met:

Dhr. M. Goedegebuur
Telefoon: (078) 639 28 00
Email: MGoedegebuur@wartburg.nl