Aanmelden leerwegondersteuning

Voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben is er leerwegondersteunend onderwijs. Dit is geen aparte leerroute, maar een vorm van ondersteuning binnen het normale vmbo-onderwijs. Om hiervoor in aanmerking te komen moet uw kind voldoen van een van de volgende criteria:

  • overstap vanuit een afgeronde groep zeven en tenminste acht jaar basisonderwijs gevolgd;
  • afkomstig uit groep acht en een extra steuntje in de rug nodig;
  • afkomstig uit het speciaal onderwijs (basis- of voortgezet).

Indicatie is nodig

Om in aanmerking te komen voor leerwegondersteunend onderwijs heeft uw kind een indicatie nodig. Vraag of de directeur van de basisschool hierover contact opneemt met de Commissie Leerlingen Zorg. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen.

Dhr. W. van der Heijden
Telefoon: (010) 480 14 22
E-mail: WvanderHeijden@wartburg.nl