Aanmelden havo 4

Wil uw kind na een afgeronde vmbo-t opleiding naar de havo? Dat kan! Wel zijn hieraan een aantal regels verbonden. Hierbij kijken we niet alleen naar de cijfers, maar ook naar de motivatie van uw kind. Zo hebben we vooraf een realistisch beeld de overtap naar havo 4 een goede kans van slagen heeft.

Regels en procedures

Goede resultaten

Een leerling komt in aanmerking voor de overstap naar havo 4 als voldaan wordt aan een paar voorwaarden en opmerkingen:

  • Leerlingen staan minimaal een 6,8 voor de vakken die ze willen gaan volgen op de havo.
  • Als leerlingen wiskunde A, natuurkunde, scheikunde of een (tweede) moderne vreemde taal willen volgen, moet hier op het vmbo examen voor zijn afgelegd.
  • We raden het dringend af om wiskunde B te kiezen bij de overstap naar havo 4. Dit heeft met het niveau van het vak te maken.
  • Resultaten van vakken die wel gevolgd zijn op het vmbo maar niet in havo 4, worden niet meegewogen in de beoordeling.

Een positief advies

Aan de docenten op het vmbo wordt een advies gevraagd. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar resultaten, maar ook naar inzet, motivatie, werkhouding, zelfstandigheid, plannen en het kunnen overzien van grotere hoeveelheid leerstof. Dit advies moet positief zijn.

Er vindt ook een intakegesprek plaats tussen de decaan van de havo en de leerling. Eventueel kunt u als ouder hierbij aanwezig zijn. In dit gesprek gaat het onder andere over de persoonlijke motivatie, loopbaanperspectief en profielkeuze. Ook het advies dat op basis van dit gesprek wordt gegeven moet positief zijn.

Een gewogen besluit

Vervolgens neemt de toetsingscommissie een besluit. Deze commissie bestaat uit de adjunct-directeur havo-2de fase, de adjunct-directeur vmbo, de decaan havo en de decaan vmbo. U ontvangt vervolgens binnen vier werkdagen na de uitslag van het tweede tijdvak Centrale Examens vmbo een brief. Hierin staat het besluit van de toetsingscommissie.

Bent u het niet met de beslissing eens? Dan kunt u binnen drie dagen schriftelijk in beroep gaan tegen het besluit bij de locatiedirecteur. De locatiedirecteur beoordeelt het beroep. Hij voert daarover overleg met een docent uit de 2de fase die niet betrokken is geweest bij de toelatingsprocedure. Binnen drie dagen deelt de locatiedirecteur zijn besluit mee aan de ouders. Deze beslissing is bindend.