Aanmelden

Aanmelden kan via aanmelden.wartburg.nl
Uw aanmelding dient uiterlijk 1 april 2022 bij ons binnen te zijn.

We adviseren u uw aanmelding vóór 15 maart 2022 af te ronden in verband met de verwerkingstermijn. Aanmeldingen voor klas 1 worden in behandeling genomen vanaf 15 maart 2022. Vanaf 1 april wordt binnen maximaal 6 weken een besluit genomen over de definitieve toelating.

Waar letten we op bij aanmelding?

Een paar dingen zijn belangrijk bij je aanmelding bij ons op school:

  1. Het advies van de basisschool is voor ons doorslaggevend. Om basisscholen hierbij te helpen en het voor iedereen overzichtelijk te houden, hebben we een plaatsingswijzer gemaakt.

  2. Tussen de verschillende locaties van het Wartburg College zijn regio-afspraken gemaakt. Dit betekent dat iedere locatie zich richt op een bepaalde regio. Zijn er dringende redenen om je kind toch aan te melden voor een andere locatie? Dien hiervoor een verzoek in bij het College van Bestuur. De regio-afspraken gelden niet voor het praktijkonderwijs, beroepencollege en tto.

  3. We kijken ook naar het kerkgenootschap waarbij je hoort. Ben je geen lid van een hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland, een Gereformeerde Gemeente, een Christelijke Gereformeerde Kerk, een Gereformeerde Gemeente in Nederland, een Oud Gereformeerde Gemeente (in Nederland) of een Hersteld Hervormde Gemeente en wil je toch naar onze school? Dan word je uitgenodigd voor een identiteitsgesprek.

  4. Vergeet niet de schoolkeuze aan de basisschool door te geven. Zij leveren via het leerlingvolgsysteem ook informatie bij ons aan.