Home   De oudercommissie zoekt twee nieuwe leden!

De oudercommissie zoekt twee nieuwe leden!

Onze school heeft een enthousiaste, betrokken oudercommissie. Twee leden gaan na jaren van trouw lidmaatschap dit schooljaar de oudercommissie verlaten. Daarom vragen we u hierbij na te denken of u zich kandidaat wilt stellen voor de oudercommissie. Bij meer dan twee kandidaten zullen we in overleg met de oudercommissie twee kandidaten selecteren op basis van een evenwichtige verdeling over de niveaus en het voedingsgebied.

Het doel van de oudercommissie is om bij te dragen aan het optimaal functioneren van de school, door middel van het bevorderen van ouderbetrokkenheid bij de locatie. Dit doet de oudercommissie o.a. door:

  • het stimuleren van de ouderbetrokkenheid;
  • het uitwisselen van informatie tussen de ouders en de school;
  • het adviseren van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad over zaken die specifiek de ouders aangaan;
  • het bijdragen aan de organisatie van specifieke activiteiten (u ontvangt bijvoorbeeld binnenkort een e-mail over twee verfavonden die georganiseerd worden om een aantal lokalen op te knappen!);
  • de aanwezigheid op open dagen, contactmomenten e.d.

De oudercommissie mengt zich niet in individuele casuïstiek  en houdt zich niet bezig met beleidsvorming.

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van de leden van de oudercommissie (via oudercommissierevius@wartburg.nl) of dhr. D. Blom als zijnde contactpersoon vanuit de locatiedirectie (DBlom@wartburg.nl). De notulen van de vergaderingen van de oudercommissie kunt u vinden op ouderweb.
Als u zich kandidaat wilt stellen, kunt u dit kenbaar maken via inforevius@wartburg.nl.

Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie!

#betrokken

 

Geplaatst op:  09 oktober 2017

Overige nieuwsberichten