Home   Werken bij   Zij-instromers

Zij-instromer in het voortgezet onderwijs

Wil je overstappen vanuit het bedrijfsleven naar het voortgezet onderwijs?
Dan is het zij-instroomtraject misschien wel iets voor jou!

Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan het zij-instroomtraject?

  • ​Je hebt geen onderwijsbevoegdheid.
  • Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding.
  • Je bent bij het begin van de scholing niet ingeschreven als bekostigde, en daardoor niet collegegeld-plichtige student aan een lerarenopleiding, en in de twee jaar daarvoor ook niet. Je mag wel voor een andere opleiding collegegeld betaald hebben. 
  • Je wordt in dienst genomen als onbevoegd docent. 
  • Je staat ingeschreven als zij-instromer aan een lerarenleiding.

Beoordeling geschiktheid

Voor dat je begint met het traject krijg je een geschiktheidsonderzoek. Dit is een assessment om te beoordelen of je:

  • voldoende bekwaam bent om direct voor de klas te staan; 
  • binnen twee jaar een bevoegdheid kunt halen;
  • aanvullende scholing en begeleiding nodig hebt. 

Blijkt na het assessment dat je geschikt bent om les te geven? Dan sluit je een scholings- en begeleidingsovereenkomst af met de school en een lerarenopleiding. 
Je mag geen les geven als uit het assessment blijkt dat je nog niet geschikt bent als leraar. Je moet dan eerst een lerarenopleiding volgen. 

Inhoud traject

Het zij-instroomtraject kent twee startmomenten. Hoe je opleiding eruit ziet wordt bepaald door de bevindingen tijdens het geschiktheidsonderzoek en het opleidingsadvies wat daaraan gekoppeld is.

Duur traject

De school benoemt je maximaal twee jaar als leraar. In deze periode geef je les en volg je scholing. Je krijgt hierbij begeleiding van de school en de lerarenopleiding.
Binnen twee jaar leg je een bekwaamheidsonderzoek af. Slaag je, dan krijg je een getuigschrift bekwaamheidsonderzoek. Je bent dan een volledig bevoegd leraar in het vak dat je gaat geven.

Wat kost het? 

Je studie, het assessment en je begeleiding worden betaald vanuit de zij-instroomsubsidie. Zelf hoef je geen kosten te betalen.
Als je benoemd wordt als onbevoegd docent word je betaald volgens de salarisschaal LB (€ 2601 - € 3978). Je wordt ingeschaald op basis van je laatst verdiende salaris.