Home   Werken bij   Wie zoeken wij?

Wie zoeken wij?

Werken op het Wartburg College is boeiend. Eerst en vooral omdat werken met leerlingen iedere dag nieuw, spannend en anders is. Maar ook omdat het Wartburg College zijn eigen weg kiest bij de vorming van jongeren. We werken op het kruispunt van de bijbelse reformatorische identiteit en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat betekent dagelijks leren. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten, ondersteunend personeel en schoolleiding.

Wij vragen van nieuwe collega's dat zij grondslag, doel en de overige benoemingscriteria van de school onderschrijven en lid zijn van één van de volgende kerkgenootschappen:

De Christelijke Gereformeerde Kerken;
De Gereformeerde Gemeenten;
De Gereformeerde Gemeenten in Nederland;
De Hersteld Hervormde Kerk;
De Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland);
De Protestantse Kerk Nederland (hervormde gemeenten die gebonden zijn aan het Gereformeerd belijden).